Foto: Privat

«Kjære regjering: Takk, men nei takk»

«I dag kom dere med en «studentpakke» vi som studenter ikke kan godta», skriver nestleder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania i dette leserinnlegget.

Dere tilbyr oss ett lån på inntil 26.000 kroner for å kompensere for bortfallende inntekt. Det virker nesten som om dere har misforstått forskjellen på lån og lønn, så da ønsker jeg å oppklare dette.

Bakgrunn: Den økonomiske krise­pakken for studenter åpner opp for mer lån: –⁠ Hårrei­sende

Lønn er en godtgjørelse eller inntekt som mottas av en arbeidstaker, og består normalt av penger og som motytelse for en gitt mengde utført arbeid.

Lån er en avtale mellom to parter, hvor den ene parten påtar seg en forpliktelse til å levere eller betale tilbake lånet etter nærmere avtale.

Norges arbeidstakere (ikke studenter) som nå har mistet jobben sin eller blir permittert, får opptil 80 prosent av lønnen sin dekket av Nav, men vi studenter som mister jobben eller blir permittert, får lov til å ta opp et ekstra lån på 26.000 kroner. Det er ekstremt lite trolig at denne ordningen hadde blitt godtatt av noen andre i næringslivet, hvorfor skal da vi studenter godta dette? Det føles ut som om vi blir straffet for at vi utdanner oss.

Vi er såret, redde og frustrerte, og vi ber dere sette dere ned og faktisk se på det «tilbudet» dere nå har kommet med

I rundt ti år har Velferdstinget i Oslo og Akershus jobbet med å få lånet fra lånekassen indeksregulert eller regulert til 1,5 G uten at dere har vært villige til å rikke på dette. Dermed er mange av oss tvunget til å ta ekstrajobber fordi 8.200 kroner i måneden ikke holder i dagens samfunn for leie, forsikring, ruterbillett, mobil, internett, mat og andre essensielle kostnader.

Nav legger vekt på at vi som studenter ikke er reelle arbeidssøkere, da vi har studiet som hovedfokus. Jeg kan love deg at vi føler oss som veldig reelle arbeidssøkere, og vi skatter som reelle arbeidssøkere, så forklar: Er våre skattepenger ikke like mye verdt i deres øyne?

Det er stor forskjell på lån og inntekt, skal vi studenter opparbeide oss mer gjeld i en krisesituasjon? Vi som skal ta over og bygge landet, fortjener mer respekt og en høyere prioritering enn dette.

Vi er såret, redde og frustrerte, og vi ber dere sette dere ned og faktisk se på det «tilbudet» dere nå har kommet med. Vi gleder oss til å se neste utkast hvor vi får kompensert for tap av lønn, ikke lån.

Les også: Nå utvides søknads­fristen for lån og stipend