Feilslått: Gard Løken Frøvoll, er kritisk til Universitas' lederartikkel.
Feilslått: Gard Løken Frøvoll, er kritisk til Universitas' lederartikkel.Foto: Henrik Follesø Egeland

–⁠ Univer­sitas maler et helt feil bilde av hvordan VT jobber

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), Gard Løken Frøvoll, mener kritikken av VTs forhold til SiO i Universitas’ leder er feilslått.

–⁠ Vi synes Universitas maler et helt feil bilde av hvordan VT jobber og bør jobbe.

Det sier VT-leder Gard Løken Frøvoll, etter at Universitas på lederplass 13.02 rettet kritikk mot VTs politikk overfor Studentsamskipnaden SiO.

Kritikken tok utgangspunkt i beslutninger som ble fattet på VTs vårseminar, som ble avholdt helgen 8–9 februar. Særlig i spørsmålene om SiOs lederlønninger, egenandelsaken og offentlighetsloven, argumenterte Universitas for at VT fører en for passiv politikk overfor SiO.

–⁠ Det virker som at Universitas fremstiller forholdet mellom SiO og VT som at VT alltid skal kritisere SiO for alt det er verdt, men vi ser på vår hovedoppgave som det å få gjennomslag. Det tror vi skjer best gjennom samarbeid, fortsetter Frøvoll.

–⁠ Vi reagerer altså på premissene. Nå virker det litt som at Universitas ser spøkelser på høylys dag.

–⁠ I lederen stilles det spørsmål ved at påfallende mange av vedtakene under vårseminaret virker å ha gått i SiOs favør, og hvorvidt dette er en linje som kommer studentene til gode.

–⁠ SiO jobber også for studentvelferd, det er deres formål, og derfor vil VT ofte mene det samme som dem. Også er jeg enig i at dersom VT blir alt for tamme, og aldri kritiserer SiO, særlig når det er grunn til det, så vil det være veldig skadelig, men det er nok av eksempler på at VT har gått ganske hardt imot SiO.

–⁠ Har du noen eksempler?

–⁠ For eksempel når det kommer til tildelingssøknaden. Der var det jo en direkte konflikt hvor VT ønsker mest mulig, og sånne kamper er vi villig til å ta, alltid.

Frøvoll reagerer også på Universitas’ utsagn om at punktene i den nye handlingsplanen er «dyster lesning» og på kritikken mot VTs holdning til SiOs lederlønninger. Han understreker at flertallet som har vedtatt denne politikken er studentvalgte representanter, som mener de fører den rette politikken overfor SiO.

–⁠ Videre tror vi veldig på den samarbeidsformen som vi har med SiO, som har gitt oss en del gjennomslag.

–⁠ Kan du trekke frem noen av disse gjennomslagene?

–⁠ I nyere tid har vi fått på plass faddervaktarrangementene i fjor sommer med stor hjelp fra SiO. Her var det faktisk mange flere fra SiO enn frivillige studenter som var med og drev arrangementet.

Løken frøvoll trekker også frem ultralydapparater til SiO helse, arbeidet med et nytt studenthus i sentrum, fokuset på plantebasert mat, lengre åpningstider for SiOs kantiner i eksamensperioden, grønnere studentboliger og det nye vaksinekravet i SiO-barnehagene som viktige seire i nær fortid.

–⁠ Målet er ikke å være greiest mulig med SiO, men å få flest mulige gjennomslag. Et godt eksempel på det er at vi ønsker å få kunstgressbanen på Domus renovert. Dette er noe som SiO ikke har planer om å ta tak i per nå, men som vi kommer til å jobbe hardt for å få gjennom.

–⁠ Utenom kunstgressbanen, hva blir de aller viktigste satsningene framover i samarbeid med SiO?

–⁠ Vi skal starte å jobbe med en helsestrategi sammen med SiO, hvor man skal se på støtteordninger man får fra Helse Sør-Øst, staten og kommunen. Målet er at vi får helsestasjoner og penger til å drive psykologtjenesten, og at vi kan gjøre de veldig sterke. I tillegg er det å få på plass et studenthus.

–⁠ Hvem sitt ansvar mener du det er å legge press på SiO? Er det studentmediene, studentparlamentet eller VT som når alt kommer til alt har denne oppgaven?

–⁠ Det er VT. Vi er premissleverandør for SiO. Men det betyr ikke at man alltid skal være uenig, bare for å være uenig. Og SiO er jo ofte ganske fornuftig også. Men dersom samarbeidet mellom VT og SiO skulle vise seg ikke å fungere, grunnet et for skjevt maktforhold, så er studentmediene veldig viktige, som en slags sisteinstans for å belyse kritikkverdige forhold.

–⁠ Er det vanskelig for VT å legge press på SiO på grunn av det økonomiske maktforholdet, da SiO jo er ansvarlige finansieringen av VT?

–⁠ Nei, man har mange typer lignende maktrelasjoner, for eksempel får NSO penger fra Kunnskapsdepartementet. Prinsipielt er vi studentfinansiert via semesteravgiften, og jeg tror SiO ville vært betydelige mer upopulære dersom de stoppet finansieringen av sitt eget studentdemokrati, og det er aldri noe vi har hørt noen trusler om, sier han.

–⁠ Føler du at VT nå er mindre kritiske overfor SiO enn det det har vært tidligere?

–⁠ Nå har vi bare hatt ett møte med det nye velferdstinget, men sånn jeg opplevde vårseminaret så var det en veldig konstruktiv gjeng. Tidligere har det vært mer kritikk og en hardere tone, ikke bare mot SiO, men også innad i forsamlingen, så vi er glade for at det ikke er det nå. Samtidig er vi er også nødt til å passe på at vi ikke blir for snille heller. Men ja, jeg deler nok inntrykket ditt, for så vidt.