Dersom student­po­li­ti­kerne ønsker en møteplass med poli­ti­kerne, er de hjertelig velkommen

Les Henrik Dahl Jacobsen (Ap) og Mansoor Hussains (Ap) svar på VT-leder Gard Løken Frøvoll kritikk av Oslo-budsjettet.

Dette er saken «Nederlag i Oslo-budsjettet: –⁠ Studentene blir glemt»

I likhet med lederen av Velferdstinget, Gard Løken Frøvoll, deler også vi det samme engasjementet om at studentene må prioriteres når byens folkevalgte legger frem budsjetter. Likevel deler vi ikke Frøvolls konklusjon over Oslo-budsjettet, som har en rekke satsinger studentene vil nyte godt av.

For det første gjennomfører byrådet nå en historisk klimasatsing i Oslo, som er viktig for alle unge som skal leve her i årene fremover. Blant annet har man de siste fire årene utvidet kollektivtilbudet kraftig med over 6800 flere avganger per uke. Det gjør at byens t-banelinjer og busser nå går oftere og lenger ute på kveldene. Det gjør det lettere å ta miljøvennlige valg, og gjør at man kan bli lenger ute uten å måtte ta taxi hjem. Nå er det også lagt inn i budsjettet at prisen på enkeltbilletter skal reduseres med 20 prosent, som kan gjennomføres når vi får på plass felles avtale med Viken.

For det andre innfører det Arbeiderparti-leda byrådet nå pensjonsopptjening fra første krone, som betyr mest for byens studenter som jobber ekstravakter ved siden av studiene. I dag må studenter oftest jobbe ved siden av studiene for å få hverdagen til å gå rundt, men likevel har de færreste hatt krav på å tjene opp egen pensjon. Da må man ha minst 20 prosent-stilling og tjene over 1G, som tilsvarer rundt 100. 000 kr. Når dette kravet nå fjernes, og man får pensjon fra første arbeidede time, vil studenter behandles likt som resten av kommunens ansatte.

Utbyggingen av idrettsanlegg og styrkingen av helsetjenester er også eksempler som kommer studentene til gode.

I tillegg har man en rekke andre satsinger i budsjettet studentene vil tjene på. Blant annet prosjekter som skal gi nye veier til egen bolig, slik at inngangen til boligmarkedet ikke blir like vanskelig for førstegangskjøpere. Byrådet har vært opptatt av å bidra til at det etableres et studenthus i sentrum, som kan gi store positive ringvirkninger og skape en møteplass mellom næringslivet og studenter. Utbyggingen av idrettsanlegg og styrkingen av helsetjenester er også eksempler som kommer studentene til gode. Frøvoll har likevel rett i at byens folkevalgte må bruke energi på å skape en god og attraktiv studentby, dersom vi ønsker at nye studenter skal flytte hit til Oslo. Det handler om alt fra jobbmuligheter, studentmiljø, studenthelse og kostnadene ved å bo her.

Dersom studentpolitikerne ønsker en møteplass med politikerne, er de hjertelig velkommen, vi kan til og med ta møtet mellom forelesninger på universitetet. Som studenter selv deler vi målet om å skape en bedre studentby, og da trenger vi alle de gode innspillene Velferdstinget har.

Les også: «Polen, kirken og demokratiets fremtid»