Bry deg: Stem ved student­valget!

Er det så farlig da? Du har det kanskje relativt bra og bryr deg ikke noe særlig om studentpolitikk. Ja, det er faktisk viktig at du tar deg tid til å stemme allikevel, skriver Ola Gimse Estenstad, leder av Studentparlamentet ved Oslomet.

Nå er det valg til Studentparlamentet Oslomet. Det er 53 engasjerte studenter som stiller til valg og vi håper at alle studentene ved Oslomet tar seg tid til å stemme i valget. For disse studentene skal representere deg som student ved Oslomet, i mange ulike saker som universitetets øverste studentpolitiske organ. Din stemme er derfor viktig for hvem som kommer inn. Er det så farlig da? Du har det kanskje relativt bra og bryr deg ikke noe særlig om studentpolitikk. Ja, det er faktisk viktig at du tar deg tid til det allikevel.

Du har det kanskje relativt bra og bryr deg ikke noe særlig om studentpolitikk. Ja, det er faktisk viktig at du tar deg tid til det allikevel.

Les også: Studen­tenes parti­baro­meter: Historisk lav oppslut­ning for studen­tenes statsråd

Det kan dukke opp saker som plutselig er viktig for deg eller din situasjon kan endre seg. Om du ikke tror det, så stem for å støtte opp under et demokratisk system som bidrar til at studentene har en sterk stemme på Oslomet. Still deg bak de som engasjerer seg for andre, sånn at vi kan vise med sterke stemmetall at studentene er verdt å lytte til. I valget har du mulighet til å stemme på en eller flere personer fra ditt fakultet. De vil da ha mulighet til å representere deg og dine meninger inn i parlamentet. Alle studenter på Oslomet har forslags og talerett, men kun representantene har stemmerett. Det er altså de som skal bestemme politikken vi skal føre.

Studentparlamentet jobber med saker som angår alle studenter. De diskuterer praksis, kvalitetssikring, utleie av lokaler, knagger på toalettene og mye mer. Så hvis du vil ha noe å si på hvem som skal mene noe på dine vegne, da er det bare å sette av et lite øyeblikk til å stemme. Du kan lese mer om kandidatene og hvordan du stemmer på student.oslomet.no/spvalg eller møte oss på stand rundt omkring på campus Pilestredet og Kjeller de neste ukene. Kom også gjerne innom for å fortelle oss hva som engasjerer deg!

Vis at du bryr deg. Vis at du verdsetter demokratiet. Vis at du ønsker en bedre studiehverdag. Stem! Valget er åpent frem til 27.november. Godt valg!

Les også: –⁠ Vi anser det som proble­ma­tisk at rektor ser på møte i SP som en uformell prat