Mangfold: Leder i studentforeningen African Student Association, Rahwa Tilahun Yohaness, jobber med å fremme høyere
utdanning til ungdom med afrikansk opprinnelse i Norge.
Mangfold: Leder i studentforeningen African Student Association, Rahwa Tilahun Yohaness, jobber med å fremme høyere utdanning til ungdom med afrikansk opprinnelse i Norge.

Studenter fra sør får igjen studere gratis i Norge

Regjeringen bevilger millioner for at 300 studenter fra utviklingsland skal kunne studere i Norge til neste år.

–⁠ Studentene kommer med unike forståelser av verden som er annerledes enn deres medstudenter fra Norge eller andre vestlige land. Dette vil bidra til at kunnskapen som blir produsert gjennom disse utvekslingsprogrammene vil være mer nyansert, sier leder av studentforeningen African Student Association ved Universitetet i Oslo, Rahwa Tilahun Yohaness.

Hun jubler over den økte bevilgningen til partnerskapsprogrammet Norpart, som jobber for globalt akademisk samarbeid. Regjeringen har satt av 70 millioner i statsbudsjettet for at studenter fra utviklingsland på nytt kan komme til Norge for å studere gratis etter at kvotestudentprogrammet ble avviklet i 2016.

Les også: Syke­plei­e­stu­denter fortviler over prak­sis­ord­ning: –⁠ Man kan oppleve å føle seg utnyttet.

Grunnprinsippene i den tidligere kvoteordningen var at studenter fra land som gjennomgikk en eller annen form for utvikling, mottok studiestøtte fra Lånekassen for å studere i Norge. Gjennom Norpart har de valgt å konsentrere samarbeidet til færre institusjoner og etablerer et skille mellom samarbeid med land som Brasil og på den ene siden, og utviklingsland på den andre siden.

–⁠ Bidrar til utvikling

Flere av medlemmene i African Student Association har fått muligheten til å studere i Norge gjennom nettopp dette programmet.

–⁠ Slike utvekslingsprogrammer er bra, ikke bare for studentene og landene de kommer fra, men også for Norge. Studentene bidrar til det kulturelle og kognitive mangfoldet i utdanningsmiljøet, sier Yohaness og legger til:

–⁠ Det å komme hit for å få utdanning vil bety at de får tilgang til nyere materialer, og det vil gi studentene mulighet til å utvikle mer av deres kunnskap og realisere deres fulle potensiale i et miljø som er oppdatert med de nyeste læremidlene og forskningsfunn.

Avtalen om gratis utdannelse forutsetter at studentene drar tilbake til hjemlandet etter endt utdanning. Dersom de ikke reiser tilbake, må de betale tilbake støtten de har fått fra Lånekassen for å dekke utdannelsen.

–⁠ De kan ta kunnskapen sin til sine respektive land og bidra til utviklingen av sine land og kontinenter, påpeker hun.

Les også: Stor pågang av medi­sin­stu­denter hos psykolog: –⁠ Forståelig at noen trenger hjelp til å takle stresset.

Hundre helgradsstudenter

15 millioner kroner er satt av til stipender for helgradsstudenter fra sør. Forskning- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), anslår at dette kan dekke i overkant av hundre helgradsstudenter per år.

–⁠ I 2020 ventes det at rundt 300 studenter vil komme til Norge gjennom Norpart. Med programmet har vi fått en dreining fra individuell støtte til enkeltstudenter til mer gjensidig mobilitet mellom norske institusjoner og utdanningsinstitusjoner i samarbeidslandene. Dermed fremmer Norpart tettere faglig utdanningssamarbeid, sier Nybø til Universitas.

Hun trekker frem utvikling av felles kurs, emner, pensumutvikling og -forbedring, seminarer og gjesteforelesninger. Dette betyr at langt flere enn de studentene som drar på utveksling, kan dra nytte av samarbeidet, påpeker hun.

Les også: Full vegetar-splid i Velferds­tinget.