Foto: Rebekka Opsal
Foto: Rebekka Opsal

Velferds­tin­gets tilde­linger sett fra en annen vinkel

Pengene som går til Kulturstyret, går til foreninger som er mindre tett på VT enn for eksempel Universitas, skriver Idun Kløvstad, nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Jeg skjønner at Universitas er skuffet, men det å utrope studentmediene til tapere etter årets tildelingsprosess, slik det gjøres i artikkelen som ble publisert 16.10.2019, blir feil. Studentmediene fikk tilsammen 5. 220.000 kroner, fordelt på tre medier, av en pott på 15. 600. 000 kroner. Sett bort fra Kulturstyret, som blant annet deler ut penger til mindre studentmedier og Velferdstingets egen drift, fikk de resterende 9 foreningene tilsammen 4.262.000 kroner. Dette er da inkludert idrettsforeningene.

Universitas har utropt idrettsforeningene til vinnere. De to idrettsforeningene som søker støtte direkte fra Velferdstinget fikk til sammen 2. 100. 000 kroner. Det er mindre enn Universitas’ tildeling på 2. 900. 000 kroner.

Sånn sett kan Universitas utropes til tildelingens tapere i år.

Les også: Universitasredaktøren: –⁠ Intet nytt under SiO-solen

Nå er det selvfølgelig slik at de forskjellige søkerne til Velferdstinget har ulike behov, og det er klart at Universitas er skuffet når de er eneste forening som fikk mindre enn det de ble tildelt i fjor. Sånn sett kan Universitas utropes til tildelingens tapere i år. Da har jeg ikke tatt med Inside, som ikke fikk tildelt støtte på årets møte. Av artikkelen kommer ikke grunnen til det frem. Begrunnelsen for kuttforslaget som ble levert, er at Inside ikke kan vise til hva støtten de fikk tildelt av Kulturstyret inneværende år har gått til, og de har i løpet av 2019 kun har produsert 25 artikler. Inside hverken søkte eller fikk støtte fra Velferdstinget i fjor. De fikk støtte av Kulturstyret, og uten driftstøtte fra Velferdstinget kan de fortsatt søke Kulturstyrestøtte i januar.

Når jeg først er inne på Kulturstyret stiller jeg meg spørrende til spørsmålet om det er problematisk at pengene VT ble kuttet med går til en organisasjon som ligger så tett under VT når de ble tildelt Kulturstyret. På dette spørsmålet virker det som om de 100. 000 kroner. har gått inn i driften av Kulturstyret, noe som ikke stemmer. Kulturstyret er et organ der tildelingssummen går uavkortet til mange mindre studentforeninger over hele Oslo. Jeg vil derfor si at pengene som går til Kulturstyret, går til foreninger som er mindre tett på VT enn for eksempel Universitas, der VT har både styreleder og styremedlem.

Les også: Slik ble semes­ter­av­gifts­pen­gene fordelt mellom student­for­enin­gene