Foto: Rebekka Opsal

Stats­bud­sjettet: –⁠ Fortsatt forbed­rings­po­ten­sial

2200 studentboliger, levekårsundersøkelse og 11 måneders studiestøtte til tross – regjeringen har fremdeles et forbedringspotensial, mener leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Det er alltid mye forventninger tilknyttet et nytt statsbudsjett. Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) har som så mange andre grugledet seg til det som kunne komme. I fjor var det en ny konverteringsordning, hva om noe liknende kom i år? Det gjorde det heldigvis ikke. Istedenfor har regjeringen kommet med tre gode studentsaker: 2200 studentboliger, Levekårsundersøkelse og den siste uken av elleve måneders studiestøtte.

Bakgrunn: Foreslår 2200 nye student­bo­liger: –⁠ Vanskelig å være fornøyd

I Oslo og Akershus er det, ifølge Norsk studentorganisasjons studentboligundersøkelse 2019, over 76.000 studenter. Dekningsgraden for studentboliger er på 13 prosent. Det betyr at nesten 87 prosent av studentmassen i området ikke får bo i studentbolig. Målet vårt er en dekningsgrad på 20 prosent, og 4000 nye studentboliger i året. Dette virker fortsatt langt unna.

Det har blitt satt av tilskudd til 2200 nye studentboliger. Dette er det samme tallet regjeringen la frem i forslag til statsbudsjettet 2019, så det innebærer ingen markant endring fra tidligere år. Det skal nevnes at de i desember 2018 hevet dette tallet til 3400. Men den gleden varte ikke lenge, for når revidering av statsbudsjettet kom i mai var det kutt som møtte studentene. Vi ble kuttet til 1448 nye studentboliger, fordi samskipnadene ikke hadde nok prosjekter til å bygge flere. Et håp for å forsikre oss om at samskipnadene skal kunne bruke opp denne potten er at det skal bli mulig å søke tilskudd til rehabilitering av gamle studentboliger. Rehabiliteringen blir i dag betalt av studentene selv, noe som øker kostnadene betraktelig. Dette ser vi er et problem i Oslo, som vi håper forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil ta tak i innen mars, når samskipnadene igjen skal søke tilskudd.

Etablerer støtte­ord­ning for studenter med barn

Det at en ny levekårsundersøkelse ble utlyst er vi veldig glade for. Forrige gang en levekårsundersøkelse blant studenter ble gjennomført var i 2010. At studenter måtte vente så lenge er leit, men vi er glade for at det kommer nå. Det skal nevnes at det selvsagt er synd at de pengene går fra studentsamskipnadene, men vårt håp er at det på sikt vil styrke samskipnadenes og velferdstingenes krav om mer penger til god studentvelferd.

Regjeringens siste gladsak til studentene er gammelt nytt. Opptrappingen til elleve måneder studiestøtte har tatt sin tid. Lykken som kom i 2016 er ikke glemt, men selv med denne siste uken vil studiestøtten være for lav. Neste skritt er å feste studiestøtten til et grunnbeløp i folketrygden, slik at studentene ikke vil sakke akterut i fremtiden. Vi ønsker at studiestøtten festet til 1,5 G, og håper regjeringen innfrir dette kravet.

Nå blir det elleve måneders studie­støtte: –⁠ Ren bløff

Disse tre studentsakene er gladnyheter for oss studenter. Likevel ser vi fortsatt forbedringspotensial. Vi håper støtte til rehabilitering av studentboliger skjer allerede i vår. Kan vi regne med din støtte, Iselin Nybø?