Univer­sitas mener: Akademika må gå!

Det er derimot ingen forvirring knyttet til hvorvidt Akademika misbruker sin posisjon. Med sine skyhøye priser utnytter de en av de mest økonomisk sårbare gruppene i Norge: studentene.

De fleste studenter kjenner følelsen: Gleden over storstipendet snur fort til irritasjon når man kommer til kassa på Akademika. Dette er ikke bare Norges største fagbokhandel, den er også den dyreste tilbyderen av svært mange pensumbøker. Per dags dato har Akademika en avtale som tilnærmet sikrer dem monopol på pensumsalg ved syv av Norges ti universiteter.

Det har vært forvirring rundt når dagens avtale med Universitetet i Oslo (UiO) utløper. Det er derimot ingen forvirring knyttet til hvorvidt Akademika misbruker sin posisjon. Med sine skyhøye priser utnytter de en av de mest økonomisk sårbare gruppene i Norge: studentene. At Akademika har hatt en avtale med fadderstyrene på Oslomet, som innebærer at fadderne ikke kan anbefale førsteårsstudenter å handle bøker andre steder, bekrefter inntrykket. Erling Hjelmeng, studiedekan ved Det juridiske fakultet ved UiO mener dette er en uheldig praksis som ikke er i studentenes interesse. Man trenger ingen doktorgrad i jus for å si seg enig.

At Akademika fikk et tilnærmet monopol på boksalg på campus da de var eid av SiO er forståelig, all den tid overskuddet, som tidvis uteble, skulle tilbakeføres til studentene. Når dette beholdes etter salget i 2014 til Forlagshuset Vigmostad og Bjørke, begynner det hele å ligne en skandale. Nå går ikke profitten tilbake til studentene, men til et kompispar som ler hele veien til banken. Overprisen studenter betaler for pensumbøker har bidratt til en samlet formue på 230 millioner kroner for de to eierne. I fjor ønsket syv av ni lister i Studentparlamentet at Blinderns feteste lokaler heller skulle huse en studentdrevet bar.

BI i Nydalen ønsket i januar 2018 å skrote Akademika til fordel for en nettbutikk. Allerede da fikk man et innblikk i Akademikas sleipe taktikker. De gjennomførte en undersøkelse uten tillatelse eller tilstrekkelig informasjon om bakgrunnen for nedleggelsen, som skulle vise at studentene var på Akademikas side. BIs studentforening svarte med anklager om manipulasjon av studenter, på bakgrunn av dyrere priser på nett enn i butikk. Akademika nektet for dette og de to partene har fortsatt en avtale. Uansett hva som måtte være sant i dette tilfellet, vil mange studenter, særlig førsteårsstudenter, handle på Akademika fordi det er den eneste tilbyderen av pensumbøker de kjenner til.

Er det hensiktsmessig med en bokhandel på campus? Kanskje. Bør en privat aktør få monopol på salget, uten å være konkurransedyktige på pris? Selvsagt ikke. Dersom studentpolitikerne som ønsker bar på campus får viljen sin, mister studentene muligheten til å kjøpe pensum på dagen. Nå er det riktignok slik at kompendier i dag ofte ikke er klare, selv måneder ut i studieløpet. Universitetene burde selv sørge for at et bredt spekter av faglitteratur er tilgjengelige for alle studenter og universitetsansatte.

En nettbutikkløsning ville gjort det lettere å levere dette til en god pris, så måtte studentene planlagt et par dager i forveien. Postvesenet i Norge bruker sjelden lengre tid enn dette på levering. En mulig løsning er om alle universitetene i Norge går sammen om en nettbutikk, og med det oppnår stordriftsfordeler. Et samlet lager med et utvalg Akademika bare kan drømme om, kunne distribuert pensumbøker og annen faglitteratur til alle Norges hjørner. En annen løsning kan være å fortsette med fysisk bokhandel på campus, men at denne drives av universitetene selv eller av studentsamskipnadene som tidligere, uten overskudd som øverste mål. Akademisk frihet og studentvelferd er viktigere enn privat profitt.