Fotograf: Rebekka Opsal
Fotograf: Rebekka Opsal

Helse­di­rek­to­ratet må ta ansvar for studentene!

Studenter skal og bør ha lett tilgang på helsetjenester, så bør ikke den aktøren som gir denne gruppen mest også få gi dem en egen helsestasjon?

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) vil aktivt jobbe for å få en egen helsestasjon for studenter. Derfor søkte de før sommeren om støtte fra Helsedirektoratet. Det var en gladnyhet for alle som jobber med studentvelferd. En ny helsestasjon vil korte ned køene hos de resterende 17 helsestasjonene som befinner seg i Oslo. I tillegg kan den nye helsestasjonen jobbe mer målrettet med problematikk spesifikt knyttet til studenter. Derfor var nyheten som kom i Universitas 14. august ekstra overraskende. SiO fikk nei på søknaden om støtte til en egen helsestasjon for studenter. Et nei som gjør vondt for mange. Helsedirektoratet sier i artikkelen at studentene allerede har et bredt tilbud og mener at det eksisterende tilbudet er stort nok.

En helsestasjon som kunne jobbet med å forebygge og støtte studenter, vil være et steg i riktig retning

Les også: La oss fremme mistillit mot SiO-styret!

Sex og samfunn er på sin side uenige i at tilbudet er godt nok per i dag. De viser til at de må avvise pasienter flere kvelder i uken, at kapasiteten er sprengt og at det er lang ventetid. Det er sjokkerende at Helsedirektoratets oppfatning av tilbudet avviker så mye fra de som faktisk jobber med seksuell helse blant ungdom. Studenter er allerede en utsatt gruppe i helse-Norge. En helsestasjon som kunne jobbet med å forebygge og støtte studenter, vil være et steg i riktig retning.

I Universitas' artikkel viser Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i avdeling barne -og ungdomshelse i Helsedirektoratet, til at ungdom og unge voksne mellom tolv og 24 år kan benytte seg av Oslos 17 helsestasjoner. Å prøve å oppspore byens helsestasjoner, er en prosess som er vanskelig nok i seg selv. Dette er helsestasjoner som ikke har åpningstid, utover et par timer én til to ganger i uken. Videre er det om å gjøre å være tidlig ute, for køene blir fort lange. Det er ikke unormalt å måtte vente lengre perioder for å få den hjelpen det er behov for. I tillegg er det ganske mange studenter som er over 24 år, og dermed ikke kan benytte seg av det nåværende tilbudet. Et eget tilbud kan dessuten fjernet det presset studenter i dag legger på de eksisterende helsestasjonene.

Velferdstinget i Oslo og Akershus har vedtatt at studenters helsetilbud skal være i nærheten av der studentene oppholder seg. SiO er en av de aktørene som har mest erfaring med studenters helseproblemer. Nå nekter Helsedirektoratet den aktøren i Oslo og Akershus som jobber tettest opp mot studenters helse, å gi et spesialisert tilbud som fremmer studenters seksuelle helse. Dette er for dårlig! Vi vet at SiO også har søkt støtte fra Oslo kommune og krysser nå fingrene for at kommunen tar ansvar.

Les også: SiO Helse med nytt student­helse­tilbud: –⁠ Alle skal kunne nås over video