–⁠ Ikke godt nok, Høyre!

Høyres Studenters argument for å fortsette med norsk olje og gass bærer preg av et manglende forståelse for hva slags kutt som må til for å nå de målene man har satt seg, skriver Benedikte Espeland, leder for Oslo Grønne Studenter

4. september forsvarer Joakim Solheim Hatletveit Høyres klimapolitikk ved å vise til regjeringens klimamål og klimatiltak. Paradokset som får oss til å betvile denne politikken er imidlertid at tiltakene langt på nær er nok til å nå målene. Målsetningene i klimaloven og Granavolden-plattformen høres imponerende ut, men fremstår i et dårligere lys når man tar i betraktning at utslippene knapt har gått ned siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013, og faktisk gikk opp med 0,4 prosent i fjor. Dette har logisk nok sammenheng med at tiltakene som gjennomføres ikke er nok til å gi utslippskutt. Akkurat som konkurranse er en lite bindende måte å kutte utslipp i kunnskapssektoren på, bærer tiltakene Hatletveit lister opp preg av å være uforpliktende og utilstrekkelige. Det er for eksempel ikke nok med flere elbiler når utslippene fra norsk transportsektor igjen økte med 4,4 prosent fra 2017 til 2018.

På verdensbasis har man allerede funnet fem ganger mer kull, olje og gass enn det klimaet tåler.

Les også: Høyres studenter: –⁠ Mye kunnskap, lite handling

Høyres Studenters argument for å fortsette med norsk olje og gass bærer også preg av et manglende forståelse for hva slags kutt som må til for å nå de målene man har satt seg. Det gir ingen mening å fortsette med norsk olje- og gassproduksjon etter 2035 for å oppnå 50 prosent utslippskutt fra oppvarming, når vi samtidig ved å skrive under på Parisavtalen har forpliktet oss til å arbeide for en verden med null klimagassutslipp allerede i 2050. I tillegg har man på verdensbasis allerede funnet fem ganger mer kull, olje og gass enn det klimaet tåler. Det premisset Hatletveits argumentasjon baserer seg på – at vi bør benytte norsk olje og gass så lenge energietterspørselen overstiger tilbudssiden av fornybar energi – står faktisk i motstrid med de målsetningene regjeringen har forpliktet seg til i Parisavtalen.

Vi i Grønne Studenter mener Norge i stedet bør føre en politikk som bidrar til å senke energietterspørselen samtidig som tilbudet av fornybar energi økes. Det siste kan vi blant annet bruke den kompetansen vi i dag har i oljenæringen til. Så lenge Høyres klimapolitikk står i direkte motsetning til en avtale partiets regjering selv har skrevet under på, mener vi den er mer som en innføring i dobbeltkommunikasjon enn en politikk som fungerer.

Les også: Hvor er Høyres klima­po­li­tikk?