La oss fremme mistillit mot SiO-styret!

Vi studenter vet selv hva som er best for oss. SiO-styret må derfor kunne svare til studentene, skriver Sindre Høllesli, representant i Velferdstinget og Terje Hovet Horpestad, leder i Moderat Liste UiO.

SiO-styret bestemmer hvor det skal bygges nye boliger, hva slags mat det skal være i SiO-kantinene, hva slags tilbud SiOs helsestasjoner skal ha, og hvordan treningssentrene skal drives. SiOs virksomhet påvirker de aller fleste studenters hverdag. Forslaget vil endre styrkeforholdet mellom studentene og samskipnaden. VT er en forsamling som velges av studenter fra hele byens universiteter og høgskoler. Med forslaget vil ikke VT lenger kunne holde SiO-styret ansvarlig for samskipnadens virksomhet. Forslaget vil fjerne muligheten for VT å kaste representanter som ikke gjør jobben sin på en ordentlig måte. Det er uheldig.

Moderat Liste håper at samskipnadsrådets forslag forkastes, og studentene beholder makten over sin egen velferd.

Les også: Mistil­lits­for­slag falt: SiO-styret fortsetter

Vi studenter vet selv hva som er best for oss. SiO-styret må derfor kunne svare til studentene. Det er et prinsipp at vi studenter selv skal bestemme hvilke studentboliger som skal bygges, hva slags mat vi skal spise, og hvor vi skal trene. Det er ganske sannsynlig at forslaget ble til etter mistillitsforslaget mot studentrepresentantene i SiO-styret i vår. Forslaget ble stilt uten noe konkret grunnlag av Venstrealliansens representanter i VT. I Universitas ble mistillitssaken beskrevet av øvrige medlemmer av VT som «en ekkel sak» og en «heksejakt». Kun 11 av 34 representanter stemte for forslaget, som krevde 3/4 flertall, og styret ble sittende. Moderat Liste håper at samskipnadsrådets forslag forkastes, og studentene beholder makten over sin egen velferd. Men da må vi vise oss ansvaret verdig.

Les også: Vil kaste student­re­pre­sen­tan­tene i SiOs hovedstyre