«Konser­va­tisme er den nye motkul­turen»

Vårt inntrykk er at vårt generelt konservative ståsted er nødvendig i dag, skriver Kjetil Willoch, medlem av FAKS Oslo

Et nymotens ordspråk, muligens kun eksisterende på internett, heter at konservatismen er den nye motkulturen. Det er mye sant i det. For i verden i dag er det nesten umulig å sjokkere på noen annen måte. Nakenhet er for lengst blitt kjedelig, sex, drugs og Rock and Roll får ingen til å lee et øyelokk, og hvem som helst kan erklære støtte til en internasjonal verdensrevolusjon uten at noen reagerer. Tvert imot vil akademikere og journalister stort sett dekke det med mye sympati, for det minner dem nok om deres egen barndom.

Vårt inntrykk er at venstresiden unngår debatt med annerledestenkende.

Les også: Frem­skritts­par­tiet i akademia: Mino­ri­teten ingen hjelper

Så hvor skal utfordringene komme fra? Hvordan kan man bringe frem den dynamikken som trenges for å skape et levende ordskifte? Skal man sjokkere må man si noe som alle anså som fornuftig og riktig for 10–15 år siden. FAKS Oslo briljerte i så måte med sitt arrangerte foredrag torsdag 5. september, der Espen Ottosen fremsatte den kontroversielle påstanden at menn ikke uten videre kan kalle seg selv kvinner. Foredraget er antagelig det mest kontroversielle som har blitt arrangert på Blindern i år, da 40–50 aktivister møtte opp for å demonstrere.

Vi kan ikke huske at noen forelesning fra venstresiden har skapt slik kontrovers i år. Tvert imot er vårt inntrykk at venstresiden unngår debatt med annerledestenkende. Vi inviterte flere av demonstrantene utenfor inn i salen, men samtlige avslo. Når ideer ikke debatteres utvikler de seg fort til å bli selvmotsigende og ulogiske. Dette har nok skjedd med venstresidens kjønnsideologi: Hvordan forener man for eksempel ideen om at kjønn er sosialt konstruert med ideen om at man egentlig kan være det motsatte kjønn, selv om man er blitt behandlet som sitt biologiske kjønn hele livet?

Gjennom å diskutere vedtatte sannheter kommer man nærmere sannheten. Vårt inntrykk er at vårt generelt konservative ståsted er nødvendig i dag, da det nettopp er dette perspektivet som lar oss se vedtatte sannheter fra et annet, og tidvis kritisk, perspektiv. Men vi er ikke dogmatiske, og kan arrangere foredrag med de fleste som har interessante ting å si. Med dette mål for øye har vi et omfattende program for i år, som forhåpentligvis vil fortsette å stimulere debatten på Blindern i mange år fremover.

Les også: Jakten er over: Her er (det nærmeste vi kom) Frp-profes­soren