–⁠ På tide å heve stemmen!

At en neglisjeres som velgergruppe medfører at ens velgerinteresser lettere også kan neglisjeres, skriver Vemund H. Jernsletten, Leder for Grønne Studenter

I skrivende øyeblikk har jeg nettopp (endelig) forhåndsstemt. Hvis du leser dette mens avisa er noenlunde fersk, er det fortsatt litt tid igjen for deg óg - og en stund til valgdagen. Selv om en under valgkampen stadig møter oppfordringer om å stemme, går få av disse oppfordringene ut mot studenter som gruppe. Studenter er en mangfoldig bunch, og har mangfoldige bostedsaddresser. Det er mindre interessant for et kommuneparti å sanke stemmer fra noen som kanskje stemmer i en annen kommune - eller et annet land. Dette forverres av at valgdeltakelsen er absolutt lavest blant andregangsvelgere - som studenter ofte er.

Selv om vi er mangfoldige, har vi til felles at vi bedriver kunnskapssøken - og kunnskap er en del av demokratiets livskraft.

Les også: Høyres studenter: –⁠ Mye kunnskap, lite handling

At en neglisjeres som velgergruppe medfører at ens velgerinteresser lettere også kan neglisjeres. Dette er synd, for studenter er en gruppe som bør lyttes til, og hvis interesser bør ivaretas av lokalsamfunnet: Selv om vi er mangfoldige, har vi til felles at vi bedriver kunnskapssøken - og kunnskap er en del av demokratiets livskraft. Vår utdanning er en overgangsfase av livet, som medfører utbredte utfordringer rundt boforhold, sosial utfoldelse, prestasjonspress, psykisk helse, og mer. Samtidig er det nesten ingen annen velgergruppe med en like direkte interesse i at verdens klima ikke går til helvete. Om et halvt århundre vil de fleste av oss være ved pensjonsalderen, og kan forhåpentligvis tilbringe denne på en planet hvor grunnlaget for menneskelig velferd ikke har blitt forringet. Selv om du bor i Oslo, men har stemmerett i gokk drar kloden like stor nytte av utslippskutt der som noe annet sted.

Mitt gokk er forøvrig Grimstad, hvor jeg stemte grønt fra Frederikkeplassen på noen få minutter. Studenter bør lyttes til, men de bør også heve sin stemme. Jeg håper du bruker muligheten til å stemme - jeg håper også du bruker muligheten til å stemme grønt.

Les også: Hvor er Høyres klimapolitikk?