–⁠ Like muligheter, ulike studenter

–⁠ Vi må gjøre det mulig for alle som vil å kombinere jobb med studier, ikke gjøre det vanskeligere, sier Andreas Oftedal, leder i Høyres Studenter.

I mitt innlegg om heltidsstudenten i Universitas åpner jeg for at mangfoldet av studenter har ulike måter å studere på, og at idealet om heltidsstudenten ikke passer for alle, og bør skrotes for å gi rom for enda flere studenter. Arbeiderpartiets studentlag svarer i Universitas den 23. august at det er dårlig idé.

Bakgrunn: Arbeiderpartiets Studentlag: –⁠ Skrote heltids­stu­denten? Dårlig idé!

Arbeiderpartiets studentlag bommer i sin kritikk. Jeg hevder aldri at alle studenter skal jobbe ved siden av studiene slik de påstår. Det jeg poengterer er at det må være rom for å studere på ulike måter, og at idealet om heltidsstudenten er utdatert. Vi ser et stadig større behov for påfyll av kompetanse selv etter man har tatt en grad og vært noen år i arbeidslivet. Mens det tidligere var vanlig at en grad holdt livet ut, er det moderne arbeidslivet preget av utvikling og stadig høyere kompetansekrav. Derfor bør også tilgangen på studier gå i retning av større tilgjengelighet. Dermed et det behov for at idealet om heltidsstudenten legges dødt.

Studenter på programmer der man bruker et par dager i uken på studier trenger ikke mer studiestøtte, og får verdifull erfaring av en deltidsjobb.

Det betyr i praksis at flere kan studere, fordi det blir lettere å kombinere med jobb, småbarn og ulike livsfaser. Ifølge Studenttorget studerer gjennomsnittsstudenten i dag 34,5 time i uka. Hadde dette tallet vært gjeldende for alle landets studenter hadde vi kjempet side om side med NSO om at studiestøtten må økes for alle, i og med at alle studenter var reelle heltidsstudenter. Sånn er det ikke. Vi kan lese at det er flere utdanningsløp hvor studenter bruker godt i underkant av 30 timer i uka på studier. Da er det urimelig å mene at heltidsstudenten må realiseres for alle.

Les også: Høyres Studenter: –⁠ Skrot heltids­stu­denten!

Det er et gode at studenter har muligheten til å jobbe ved siden av studier – et gode vi ikke bør ta fra dem. Studenter som går på reelle heltidsstudier som odontologi, lærerutdanning, medisin eller det nye honours-programmet på Universitetet i Oslo er blant de studentene som virkelig har behov for økt studiestøtte. Disse studentene får seg gjerne arbeidserfaring gjennom gode praksisordninger i studieløpet, og burde slippe en deltidsjobb på toppen av en allerede hektisk timeplan. Studenter på programmer der man bruker et par dager i uken på studier trenger ikke mer studiestøtte, og får verdifull erfaring av en deltidsjobb. En deltidsjobb de burde ha muligheten til å kunne gå til på dagtid de dagene det ikke er undervisning. Skal studiestøtten økes, bør vi først fokusere på de som trenger det mest.

Høyres Studenter ønsker en studiehverdag som gir alle like muligheter – også etter endt studietid. Da må vi gjøre det mulig for alle som vil å kombinere jobb med studier, ikke gjøre det vanskeligere. Vi må slutte å late som at alle studenter i Norge er, og bør være heltidsstudenter når studieprogrammene ikke legger opp til det. Vi vil ha like muligheter – for alle.

Les også: –⁠ Heltids­stu­denten utjevner økonomisk og sosial ulikhet blant studenter