–⁠ Skrote heltids­stu­denten? Dårlig idé!

Høyres studenter synes å tro at enhver person har lik mulighet til å jobbe. Det er lett å tenke slik hvis man aldri har kjent på sykdom, skriver William Høie og Ida-Elise Seppola Aspelund i Arbeiderpartiets studentlag.

I juli skrev leder av Høyres studenter at det var på tide å skrote målet om heltidsstudenten. Han mente at det hadde vært sunt om alle studenter måtte jobbe ved siden av studiene siden dette tar seg bra ut på CVen. Dette er politikk som vil stå i veien for at alle skal ha de samme mulighetene til å ta høyere utdanning.

Når bare 14 prosent av studentene kan bo i studentboliger, må de fleste ty til det private markedet, hvor leien er merkbart høyere. Mange studenter opplever at nesten hele stipendet går til husleien. Samtidig møter flere krav om å bruke opp mot en full arbeidsuke på studiene, fordi professorer og studieretningen krever dette. Særlig profesjonsstudiene har i perioder praksis og undervisning tilsvarende en full arbeidsdag.

Dette kommer i tillegg til egenstudier. Altså mener leder i høyres studenter at vi skal etterstrebe en situasjon hvor vi tvinger studentene til å konsekvent jobbe mye mer enn en vanlig arbeidsuke. Vi fikk 8-timersdagen av en grunn, og jobbe mer enn det over lenger tid kan rett og slett være helseskadelig! Dette støttes blant annet opp av ShOT-undersøkelsen, som viser at mer enn 1 av 4 studenter sliter psykisk, hvor bekymring for økonomi er en viktig faktor.

Mange studenter opplever at nesten hele stipendet går til husleien. Samtidig møter flere krav om å bruke opp mot en full arbeidsuke på studiene

Les også: –⁠ Skrot heltids­stu­denten!

I tillegg kan ikke studentene alltid plukke fra øverste hylle når det gjelder deltidsjobber. Mange studenter ender ofte i jobber med lav lønn, hvor vaktsystem gjør at en aldri er sikker på hvor mange timer man får neste måned, noe som gjør at man ender med å ta alle skift en får tilbudt for å sørge for å ha nok til å dekke regningene. Arbeiderpartiets studentlag synes det er positivt at de som kan jobbe ved siden av studiene gjør det. Det skaper en viktig arbeidserfaring og gir ekstra penger å rutte med.

Men det kan ikke være et absolutt krav for å klare seg. Høyres studenter synes å tro at enhver person har lik mulighet til å jobbe. Det er lett å tenke slik, hvis man aldri har kjent på sykdom som svekker, og til dels lammer kroppen din. Noen studenter har mer nok med å slite seg gjennom studiene. Det er bra at studenter kan ha en jobb ved siden av studiene, men det må være hvis man ønsker seg litt ekstra etter grunnbehov er dekket eller for å skaffe erfaring, ikke fordi det er nødvendig for å ha råd til å gjennomføre høyere utdanning.

Les også: –⁠ Forvridd frem­stil­ling av student­til­væ­relsen