Foto: Olav Helland

–⁠ Heltids­stu­denten utjevner økonomisk og sosial ulikhet blant studenter

Skal kun de ressurssterke kunne gjennomføre studier med mye obligatorisk undervisning og lite fleksibilitet, spør Kaia Andrea Sølverød, masterstudent i statsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Tidligere i sommer skrev jeg et innlegg om hva jeg mener om forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, sin uke på det såkalte «studentbudsjettet». Jeg skrev at budsjettet var urealistisk både fordi det både la opp til at kun 63 prosent av pengene kom fra Lånekassen og inneholdt en usannsynlig godt betalt deltidsjobb.

Heltidsstudenten går i dag hele 5084kr i minus hver eneste måned og hvordan dette underskuddet dekkes varierer basert på sosioøkonomisk status.

Les også: –⁠ Skrot heltids­stu­denten!

I ettertid av mitt innlegg, har Høyres studenter uttalt at de vil skrote heltidsstudenten. Leder Andreas Oftedal, uttalte at «jobb er aldri et onde, hverken for individet eller for samfunnet». Dette fordi Høyre studenter mener at å skrote heltidsstudenten vil gi mer valgfrihet når det kommer til hvordan man som student velger å organisere sin studenthverdag.

Dette er en uttalelse som både jeg og Norsk studentorganisasjon er helt uenig i. For mye arbeid er faktisk negativt for studenter! Jeg mener ikke at man ikke skal jobbe i det hele tatt, men for mye deltidsarbeid går ifølge SSB utover studiene. Og det er ikke rart at så mange jobber så mye! Underskuddet i studentbudsjettet treffer ulikt. Heltidsstudenten går i dag hele 5084kr i minus hver eneste måned og hvordan dette underskuddet dekkes varierer basert på sosioøkonomisk status.

Les også: –⁠ Forvridd frem­stil­ling av student­til­væ­relsen

Mange er avhengige av å jobbe og/eller få støtte hjemmefra. I 2019 fikk hele 37 prosent av Norske studenter støtte hjemmefra (khrono.no). De som ikke kan få støtte, heller ikke mulighet til å få støtte fra andre statelige institusjoner slik som NAV. Dette er fordi Lånekassen skal sørge for studenters behov, men det er ikke en realitet i dag.

Dagens regjering sparer faktisk inn 256 millioner i året gjennom kutt i lån og stipendordninger. Når kun de ressurssterke har mulighet til å være heltidsstudenter fører dette til økte forskjeller i samfunnet. De som hverken finner seg en godt betalt deltidsjobb gjennom kontakter, får støtte hjemmefra, får et rom i en studentbolig eller har perfekt helse, sliter mer med å gjennomføre høyre utdannelse.

Skal kun de ressurssterke kunne gjennomføre studier med mye obligatorisk undervisning og lite fleksibilitet? Dagens lånekasse er laget for å gi alle like muligheter, men da må det være mulig å leve av studiestøtten, hvis man trenger det. Dette vil føre til at vi får et større mangfold i høyere utdanning, bedre utdannede borgere og bedre psykisk helse blant studenter. Vi trenger at alle har muligheten til å være heltidsstudent, selv om ikke alle velger det.

Les også: NSO: –⁠ Helbom fra Oftedal om heltids­stu­denten