–⁠ Det skal lønne seg å fullføre graden sin

Regjeringen mener det bør lønne seg litt mer å fullføre enn å ikke gjøre det, skriver Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Universitas sitt intervju med undertegnende etter at jeg hadde vært statsråd i ett og et halvt har fått en litt merkelig overskrift. Det fremstår som jeg mener det er et samfunnsproblem at folk studerer lenge og tar mange ulike fag.

Det er det ikke. Det som er et samfunnsproblem, og et problem for den enkelte, er at for mange aldri fullfører den graden de starter på. Regjeringen mener det bør lønne seg litt mer å fullføre enn å ikke gjøre det. Derfor vil de som fullfører en grad fortsatt få omgjort 40 prosent av studielånet til stipend mens de som ikke gjør det må nøye seg med at 25 prosent av lånet blir omgjort til stipend. Mens studiene pågår får alle like mye i studielån som i dag. Forskjellen blir først merkbar når nedbetalingen av studielånet starter og de fleste er i jobb.

Det som er et samfunnsproblem, og et problem for den enkelte, er at for mange aldri fullfører den graden de starter på.

Les også: Én av fem bachel­or­stu­denter dropper ut

Det gir et økonomisk insentiv til å fullføre graden og et insentiv for å tenke seg litt bedre om før man søker seg inn på et gradsstudium. Det er tusenvis av kvalifiserte søkere som står uten plass etter at opptaket er gjennomført i høst.

De fortjener sin sjanse fremfor noen som kanskje ikke er klar til å legge ned den innsatsen som kreves.

Sammen med vår satsing på 11 måneds studiestøtte, flere studentboliger og høyere kvalitet i utdanningene skal det bidra til et bedre studietilbud totalt sett og lavere frafall.

Les også: Én av fem bachel­or­stu­denter dropper ut