Fornyelse: Moderat liste vil forandre strukturen og innholdet i Exphil, ikke fjerne det, skriver Terje Hovet Horpestad fra Moderat liste.
Fornyelse: Moderat liste vil forandre strukturen og innholdet i Exphil, ikke fjerne det, skriver Terje Hovet Horpestad fra Moderat liste.Foto: Privat

–⁠ Exphil og valg­del­ta­kelsen – to tragedier

Svarer på kritikken: –⁠ Moderat liste er ikke «prinsipielle motstandere av Exphil som konsept» som ikke ønsker å diskutere det innholdsmessige i faget, slik Foldvik virker å framstille oss. Vi ønsker nemlig å endre strukturen og forbedre innholdet, skriver Terje Hovet Horpestad fra Moderat liste.

I sitt leserbrev til Universitas den 27. mai skriver matematikkstudent Simon Foldvik at han var lettet over Moderat listes lave oppslutning i valget. Han håpet at saken vår om å gjøre Exphil valgfritt medvirket til dette, og frustrerte seg samtidig over at kun 15 prosent av studentene stemte i valget.

Bakgrunn: –⁠ En lettelse at Moderat liste ble stemt til bunns

Det ville selvsagt skapt større tyngde bak studentenes stemme i saker opp mot UiO-ledelsen om valgoppslutningen var høyere. Studentdemokratiene trenger at flere studenter går til urnene, og slik det er nå er det umulig å kunne si hvorvidt et valgresultat gjenspeiler studentenes mening på riktig måte eller ikke. Jeg ber dermed innstendig om at alle UiO-studenter stemmer ved neste studentvalg.

Studentvalget 2019: Vestrealliansen desidert størst

Jeg er hjertens enig med Foldvik i at valgresultatet i år ikke betyr at den gjengse UiO-student er imot Moderat listes holdning til Exphil. Tvert imot var så godt som alle studenter jeg møtte under valgkampen misfornøyd med faget slik det er i dag.

Undervisningen i Exphil er i dag kostbar, forelesningene uten særlig nytte, og strykprosenten høyere enn på andre fag ved UiO. Dessuten er Exphil et fag forbeholdt universitetsstudenter. Hvis Foldvik mener at å undergrave undervisning om vår «naturvitenskapelige virkelighetsforståelse» er et «tap for samfunnet», hvorfor argumenterer han mot Moderat listes syn på Exphil?

Jeg ber dermed innstendig om at alle UiO-studenter stemmer ved neste studentvalg

Vår ideelle undervisning i filosofi -og vitenskapshistorie skal være tilgjengelig for alle som sikter seg inn mot å ta høyere utdanning. Denne undervisningen er grunnlaget for all vitenskap, og må inn på studieforberedende linjer på videregående. På universitetet skal selvstendighet, dannelse, og forskning dyrkes, gjerne gjennom valgfrie filosofifag med mer relevans til studieretning.

Vår kritikk av at Exphil mangler flere sentrale tenkere, idéer og store linjer, leser Foldvik som et angrep på de få som faktisk er viet plass. Hans bedyrelse av Aristoteles’ relevans er ikke bare irrelevant for debatten, men også begrunnet med en anakronistisk idé om at grekeren «tok feil» og vi «har rett». Et ekstremt forenklet syn på historiens kanskje viktigste tenker, men ikke overraskende med tanke på Exphils lave kvalitet i dag.

Moderat liste er ikke «prinsipielle motstandere av Exphil som konsept» som ikke ønsker å diskutere det innholdsmessige i faget, slik Foldvik virker å framstille oss. Vi ønsker nemlig å endre strukturen og forbedre innholdet.

Les Moderat listes tidligere innlegg på temaet:–⁠ Exphil hører ikke hjemme på universitetet slik det er i dag

Til slutt vil jeg framheve at også studenter som Foldvik vil være hjertelige velkomne til å velge Exphil dersom vi i Moderat Liste får det som vi vil, det vi ønsker er tross alt bare valgfrihet og selvstendighet. Hvorvidt den virkelig store massen av UiOs studenter er enige med oss, vet vi ikke før valgdeltakelsen øker drastisk.

Les også: –⁠ Exphil er akademisk backseat driving