Ikke regjeringens feil: -- Vi trenger at de gode studentboligprosjektene utarbeides av samskipnadene, skriver innleggsforfatteren.
Ikke regjeringens feil: – Vi trenger at de gode studentboligprosjektene utarbeides av samskipnadene, skriver innleggsforfatteren.Foto: Privat

Kritiserer Arbei­der­par­tiets studentlag: –⁠ Dette er ikke et forræderi mot studentene

–⁠ Høyreregjeringen har vist en formidabel satsning på studentboliger i sine budsjetter, skriver Andreas Oftedal i Høyres studenter.

Arbeiderpartiets studentlag viser i Khrono den 20. mai 2019 at de ikke vet hva en revidering innebærer. For et revidert statsbudsjett handler om faktisk pengebruk, ikke endrede prioriteringer. Det er med andre ord ikke et kutt eller et forræderi mot studentene.

Khrono: Regjeringens forræderi mot studentene

Høyreregjeringen har vist en formidabel satsning på studentboliger i sine budsjetter. Derfor ble det i høst satt av store midler, slik at satsningen kunne fortsette også i 2019. Som nok også Arbeiderpartiets studentlag vet, så er det ikke slik at Stortinget vedtar hvor og når det skal bygges studentboliger. Det er studentsamskipnadene som utarbeider prosjektene, som de deretter søker om statlige midler for å realisere. Midlene var tilstede, men det manglet søknader. Derfor korrigeres statsbudsjettet, ettersom man nå vet at en andel av midlene ikke vil bli brukt. Så udramatisk er det. Det kalles god regnskapsskikk.

Norsk studentorganisasjon reagerer også på revideringen av nasjonalbudsjettet: –⁠ Raser mot regjeringen

Det holder altså ikke med partienes prioriteringer i statsbudsjettet. Vi trenger at de gode studentboligprosjektene utarbeides av samskipnadene. Vi trenger at kommuner utlyser tomter som egner seg til studentboligformål, og at kommunene faktisk prioriterer behandlingen av disse prosjektene. Det er Høyres studenter klare for å kjempe for i høstens kommunevalg.

Så udramatisk er det. Det kalles god regnskapsskikk

Denne våren ble det lagt frem en Folkehelsemelding i Stortinget. Der er psykisk helse et av de store satsningsområdene. Studentene blir hørt, og er en av de klare prioriteringene. Regjeringen bevilger direkte til en satsning på psykisk helse, samtidig som de ansvarliggjør kommunene for at studentene skal ha tilgjengelige fastleger og opprette flere lavterskeltilbud.

I Granavolden-plattformen ser man i tillegg at en av Høyres studenters store og langvarige kampsaker kan bli realitet – en etterlengtet satsning på mer tilrettelegging og bedre støtteordninger for studenter med barn. Dette skjer samtidig som at også barnetrygden økes, og at gratis kjernetid i barnehage utvides.

Prissjokk: Så mye koster leien i de nye SiO-boligene

Regjeringen evner med andre ord å gjøre de satsningene som er nødvendige på statlig nivå, men mye av ansvaret ligger hos kommunene. Det er nemlig kommunenes tjenester som er nærmest studentene, som sikrer studentene et godt fritidstilbud og som er beredt når man har fysiske eller psykiske vansker. Dersom vi skal få gjennomslag for studentpolitikk i det kommende valget, må vi diskutere de sakene som kommunen kan og bør gjøre noe med. Det å sikre gode fastlegeordninger for studentene, opprette lavterskeltilbud for psykisk helse, sikre idretts- og kulturtilbud og gi studentene et felles møtested.

Høyre står klar med sine kandidater for å sikre at kommunen løser de problemene kommunen skal løse. Skal vi gi studentene et løft, må vi nemlig gjøre det sammen. Dersom du er opptatt av at studentpolitikk også er lokalpolitikk bør du stemme Høyre ved høstens valg.

Les også: SiO må pusse opp fritidsklubb for å bygge studentboliger – studentene tar regningen