Ikke profesjon: Det humanistiske fakultet har ikke profesjonsstudier – våre studenter utdanner seg ikke til bestemte yrker, i motsetning til studenter på jus og medisin, skriver Enli
Ikke profesjon: Det humanistiske fakultet har ikke profesjonsstudier – våre studenter utdanner seg ikke til bestemte yrker, i motsetning til studenter på jus og medisin, skriver EnliFoto: UiO

–⁠ Stadig flere humanister får relevant jobb

Svarer på kandidatundersøkelsen: –⁠ I en tid hvor verden har blitt mindre, mennesker påvirker klima, og ny teknologi påvirker mennesker – trengs humanister kanskje mer enn noen gang, skriver studiedekan ved Det humanistiske fakultet, Gunn Enli.

Det humanistiske fakultet skal tilby studentene studier som gir dem spennende og relevante jobber når de er ferdige. Det er noe jeg som studiedekan er veldig opptatt av, og Kandidatundersøkelsen er en viktig ressurs for oss i dette arbeidet.

Bakgrunn: HF-studenter sliter mest på jobb­mar­kedet

Når jeg leser undersøkelsen forteller den meg to ting. For det første, pilene peker oppover. For det andre, vi har mer jobb å gjøre.

For å ta det første først: Situasjonen for HF-kandidater i arbeidslivet er langt bedre i dag enn da forrige undersøkelse ble gjennomført i 2014. Flere er i jobb (økning fra 66 prosent til 71 prosent). Flere er i fast jobb (økning fra 53 prosent til 64 prosent). Flere er i relevant jobb (økning fra 34 prosent til 44 prosent). Sammen med kandidater fra SV, har HF-kandidatene også hatt den høyeste lønnsveksten de siste fire årene.

Vi bygger bro mellom studier og arbeidsliv gjennom gjesteforelesninger, bedriftsbesøk og alumninettverk

Det forteller oss at innsatsen vi gjør fungerer. Samtidig må vi sørge for at den positive utviklingen bare fortsetter.

Det humanistiske fakultet har ikke profesjonsstudier – våre studenter utdanner seg ikke til bestemte yrker, i motsetning til studenter på for eksempel jus og medisin. Det gir HF-studentene mange muligheter i arbeidsmarkedet, men også noen ekstra utfordringer. Studentene våre trenger mer trening i å knytte egen kompetanse til ulike arbeidssituasjoner.

Betaler tusenvis av kroner for å oppfylle profe­sjons­drømmen: –⁠ Bare topp­ka­rak­terer vil gjøre meg til lege

Vi som studiested skal legge til rette for dette. Vi er opptatt av god veiledning, arbeidslivrettede studier og ikke minst praksis - hvor studentene selv får erfare å bruke kompetansen de har fått i reelle arbeidssituasjoner.

Derfor tilbyr vi nå flere studenter praksis både i løpet av og etter studietiden – enten i Norge eller utlandet. Vi går gjennom studietilbud for å koble på ferdigheter med hensyn til arbeidslivet. Vi har også opprettet det vi kaller «Arbeidslivets praksiser», som er emner som gir studenter kunnskap og ferdigheter som er etterspurt i arbeidslivet. Vi bygger bro mellom studier og arbeidsliv gjennom gjesteforelesninger, bedriftsbesøk og alumninettverk.

Våre studenter skal etter fullført studie ved HF vite at kompetansen de tar med seg er av stor verdi for mange arbeidsgivere. For det er den virkelig. I en tid hvor verden har blitt mindre, mennesker påvirker klima, og ny teknologi påvirker mennesker – trengs humanister kanskje mer enn noen gang.

Les også: «Sofie» må jobbe 200 prosent for å forsørge ektemannen