Jobber med saken: – Overgangen til digital eksamen er en prosess, skriver Enli og Førland.
Jobber med saken: – Overgangen til digital eksamen er en prosess, skriver Enli og Førland.Pressefoto: UiO

–⁠ Digital eksamen er hoved­re­gelen

Eksamen for hånd: –⁠ I dag tar cirka 80 prosent av fakultetets studenter skoleeksamen digitalt og cirka 80 prosent av skoleeksamenene er digitale, skriver instituttleder ved IAKH og studiedekan ved HF i dette svarinnlegget.

Digital eksamen er normen ved HF-fakultetet, og vi øker andelen digitale eksamener hvert semester, selv på fremmedspråk som kan være særlig utfordrende. Overgangen til digital eksamen er likevel en prosess, og per i dag tar cirka 80 prosent av fakultetets studenter skoleeksamen digitalt og cirka 80 prosent av skoleeksamenene er digitale.

Bakgrunn: Må skrive eksamen for hånd: –⁠ Dette finner jeg både latterlig og tragisk

Når det gjelder emnet HIS1300MET Nyere verdenshistorie, har student Anders Christian Norum rett i at eksamen i følge fakultetets normer skulle vært avholdt digitalt, og når det ble innvilget unntak fra hovedregelen var det fordi historiefaget endrer en del av sitt faglige opplegg fra høsten 2019, og siste gang dette emnet går ordinært våren 2019. Det vil da være slutt på bruk av penn og papir på eksamen i dette emnet. Det er tekniske årsaker til at akkurat dette emnet i sin nåværende form ikke kan gå digitalt i Inspera nå, og det har ikke blitt vurdert som hensiktsmessig bruk av resurser å gjøre store endringer på dette emnet, siden det er siste gang emnet går.

Vi håper dette var en forklaring som gjør at penn og papir i 2019 virker mindre håpløst bakstreversk, og ønsker samtidig Norum lykke til med eksamen!

Les også: Student­un­der­sø­kelsen: 1 av 6 har jukset på eksamen