Mangelfullt pensum: – Flere kvinner var både aktive og synlige i sin samtid. Margaret Cavendish og Birgitta av Sverige er to av dem, skriver Skarnes.
Mangelfullt pensum: – Flere kvinner var både aktive og synlige i sin samtid. Margaret Cavendish og Birgitta av Sverige er to av dem, skriver Skarnes.Foto: Privat

–⁠ Kvinner skal ikke på pensum av prinsipp, men fordi de utgjør halve historien

–⁠ I tillegg til å skrive om kjønn og på tross av mangel på rettigheter, har kvinner hatt en avgjørende rolle i måten vi tenker på i dag, skriver innleggsforfatteren.

Hørt om Platon, Descartes, Kant, Marx, og Freud? Hva med Fonte, Norgarola, Cavendish, Cereta og Birgitta av Sverige?

Pensum på Idéhistorie består av 2750 sider og 32 «store tenkere» Men bare 111 sider og 2 av dem er kvinner. Hvorfor? Kunne ikke fortidens kvinner tenke? Var de ikke var utstyrt med en hjerne slik vi er i dag? Tvilsomt. Men, hvor er så deres ideer?

Påstander som «kvinner bare prater om kjønn», «det har alltid vært en mannsdominert arena», eller «vi kan ikke ha kvinner på pensum, bare for å ha kvinne på pensum» blir brukt som forklaring.

Dette er en debatt som engasjerer: –⁠ Kvinner inn på pensum!

Men er dette virkelig sant? At kvinner gjennom historien har skrevet om hvordan det oppleves å være kvinne, er verken en hemmelighet eller vanskelig å forstå. Å bli født en kvinne betydde å ha mindre frihet, rettigheter og muligheter i livet enn det andre kjønn. Men betyr det at kvinner ikke har tenkt på noe annet, enn at de var kvinner? Jeg tror spørsmålet vi bør stille oss er: Hvorfor prater ikke kvinnene på pensum om noe annet? For å sitere en foreleser «..skulle man trodd Simone de Beauvoir var den eneste kvinnelige filosofen som noensinne har eksistert!».

Hva er det som gjør at kvinner som Birgitta og Cavendish ikke er allmenn kjente?

«Det het vitenskapsmann, fordi det var det han var,– en mann» påsto en annen foreleser. At fortidens kvinner ikke hadde adgang til de såkalte «manns arenaene», er heller ingen hemmelighet. Men hvem har sagt at kvinner lot seg stoppe av den grunn?

Flere kvinner var både aktive og synlige i sin samtid. Margaret Cavendish og Birgitta av Sverige er to av dem. Cavendish har produsert det mest omfattende forfatterskap i naturfilosofi og tidlig moderne vitenskap i historien. Hun var også en viktig kritiker av Descartes. I tillegg skrev hun et av de tidligste eksemplene vi finner av science fiction. Birgitta var kjent for sitt politiske engasjement. Hun våget å kritisere paven for hans feighet og misbruk av folket. Hun hadde en enorm autoritet var den første kvinnen som ble kåret helgen. Hva er det som gjør at kvinner som Birgitta og Cavendish ikke er allmenn kjente?

Les også: Disse fore­le­serne setter kvinner på pensum

En grunn er, at kvinners status endres med historiens kvinnesyn. Birgitta ble fratatt sin helgenstatus etter sin død, fordi kvinnesynet ikke lenger ville tillate kvinnelige helgener. En annen grunn er at kvinnesynet i samtiden ekskluderte mange kvinner når historien ble dokumentert i offentlige bøker.

Nei, kvinner skal ikke på pensum av prinsipp, men fordi de utgjør halve historien. I tillegg til å skrive om kjønn og på tross av mangel på rettigheter, har kvinner hatt en avgjørende rolle i måten vi tenker på i dag. Dagens samfunn, som er bygget opp av ideene ytringsfrihet, demokrati, likestilling,– kunne rett og slett ikke blitt realisert uten!

Universitas-Redaktør Runa Fjellanger: –⁠ HF-gutten må tenke seg om og holde kjeft