Arbeidsmiljø: – Hva gjør du _egentlig_ for at de rundt deg skal ha det godt? spør Haugen.
Arbeidsmiljø: – Hva gjør du egentlig for at de rundt deg skal ha det godt? spør Haugen.Foto: Privat

–⁠ Vi må ta et oppgjør med inngrodd atferd på våre fremtidige arbeids­plasser

–⁠ Vi må være rause med hverandre, være litt mer runde i kantene slik at det blir plass til alle. Bruk påvirkningskraften din til å utrette noe godt, oppfordrer innleggsforfatteren.

Som student er man innom mange ulike arbeidsmiljø: Praksis, deltidsjobb, sommerjobb, ringevikar. Det jeg stusser over, er hvordan alle jobber så hardt for å behandle barnegruppa, klientene og kundene riktig, men allikevel gruer mange seg til å gå på jobb på grunn av hvordan de har det på arbeidsplassen. Det har skapt grobunn for å snakke litt om hvordan vi tar vare på hverandre.

Student­un­der­sø­kelsen: –⁠ Alle burde få oppleve alter­na­tive under­vis­nings­former

En jobb handler om å «gjøre». Men innimellom all «gjøringen», er det en del «væring»; pauser, prat i gangen, sosiale tilstelninger. Felles for både «gjøring» og «væring» er spesielt én ting. Du kan kalle det hva du vil, men jeg velger å kalle det psykisk helse. Alle mennesker har en psykisk helse. Det handler om tanker og følelser, om hvordan vi har det inni oss. Når flere mennesker jobber sammen, møtes mange psykiske helser på ett sted. En skulle kanskje tro at vi ville vernet bedre om hverandres psykiske helse siden vi alle har en. Dessverre får mange sin psykiske helse tråkket på hver eneste dag på arbeidsplassen. Derfor vil jeg rette en pekefinger mot deg som leser dette; vi har alle et ansvar for å bruke vår påvirkningskraft på en måte vi kan stå for. For noen handler det om å tørre, for andre handler det om å åpne øynene. Men for noen handler det faktisk om å ta en runde med seg selv.

Det eneste vi kan gjøre, er å prøve å bli et litt bedre medmenneske, hver dag.

Hvilke verdier står du for? Hvordan tror du andre ser deg? Og hvilke verdier tror du andre ville sagt at du står for? Hva gjør du egentlig for at de rundt deg skal ha det godt? Hvordan reagerer du egentlig på at andre er annerledes enn deg selv? Ja, sånn egentlig reagerer, ikke hvordan du vet at du «burde» reagere.

Studenter uten grenser: –⁠ Når jeg blir lege vil jeg kunne behandle dem som trenger meg

Det finnes ingen fasit. Det eneste vi kan gjøre, er å prøve å bli et litt bedre medmenneske, hver dag. Vi må sjekke inn med oss selv, inn i hvilke verdier vi egentlig formidler med vår væremåte. Vi må tørre å være ærlige. Noen ganger er vi ikke en gang selv klar over hvordan våre handlinger påvirker andre. Hvordan tonefallet vårt kan ødelegge hverdagen til våre medarbeidere. Visste du at det er forskjell på å høre og å lytte? Og visste du at måten man sier ting på, har alt å si? Vi må være rause med hverandre, være litt mer runde i kantene slik at det blir plass til alle. Bruk påvirkningskraften din til å utrette noe godt. Sammen kan vi lage noen gode psykiske helser, og noen gode arbeidsplasser hvor vi kan være i mange år. Vi må ta et oppgjør med inngrodd atferd på våre fremtidige arbeidsplasser. Være modige. Være et forbilde! Vi kommer til å takke oss selv om noen år.

Les også: –⁠ Ikke forsvarlig å sløse bort så mye penger på det offent­liges regning