Skyhøye taxiutgifter: --- Det er kritikkverdig at en prominent akademiker og forsker har klart å sløse bort så mye penger uten å fatte hvor problematisk det faktisk er, skriver Hassan.
Skyhøye taxiutgifter: –- Det er kritikkverdig at en prominent akademiker og forsker har klart å sløse bort så mye penger uten å fatte hvor problematisk det faktisk er, skriver Hassan.

–⁠ Ikke forsvarlig å sløse bort så mye penger på det offent­liges regning

–⁠ Kan noen ringe Luksusfellen? UiO har et taxi-problem, skriver journalist i Universitas, Abdirahman Hassan.

Forestill deg at du er en person som innehar en viktig samfunnsrolle og tjener godt over én million kroner i året. Du nyter svært godt av privilegier og fordeler, og får blant annet utlevert et taxikort som du kan benytte i jobbsammenheng. Og millionlønn til tross, du svir av nesten en halv million kroner utelukkende på drosjeturer. Nei, denne saken føyer seg ikke inn i rekken av stortingsrepresentanter som er anklaget for å ha levert inn fiktive reiseregninger. For en gangs skyld er det faktisk ikke nasjonalforsamlingen som havner i medias kritiske søkelys, men tvert imot der du som student vandrer: i akademia.

Bakgrunn: UiO-professor tok taxi for en halv million kroner på det offent­liges regning

I mars kunne VG avsløre at biologiprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO), Nils Christian Stenseth, på under tre år hadde klart å svi av hele 512.000 kroner på taxiturer. Rundt 100.000 kroner var utgifter knyttet til private reiser fra Stenseths eget hjem på Frogner til Blindern. Totalt hadde professoren dratt taxi-kortet 1300 ganger, ifølge VG. Er det virkelig dette skattepenga mine går til? Svaret er et rungende ja. Det er det offentlige som har tatt regningen.

Det er ikke bare de svindyre taxiturene som er sjokkerende med denne saken. Dette er noe som har foregått over en lang periode, uten at det har fått konsekvenser. Skal vi tro det Stenseth selv sier, strekker det seg så langt tilbake som syv-åtte år. Han anslår at han har brukt opp mot 200.000 kroner årlig, noe som tilsvarer en totalsum på rundt 1,4–1,6 millioner kroner. Dette er penger som kunne og burde blitt brukt til andre formål. Det blir ikke bedre av at rektor ved UiO, Svein Stølen, gikk ut i Uniforum i mai i fjor og varslet at UiO må regne med et rammekutt på 100 millioner kroner fra 2019 eller 2020.

Er det virkelig dette skattepenga mine går til?

Universitetsdirektør ved UiO, Arne Benjaminsen, mener dette dreier seg om et «enkelttilfelle» og at det skyldes en «rutinesvikt». Hovedpersonen i skandalen er selv uenig i det, og i et innlegg i Uniforum retter han sterk kritikk mot hovedadministrasjonen ved UiO, som han mener har skylden for sin egen utstrakte drosjebruk. Og slik fortsetter debatten. Det er nesten som man skulle tro at det var duket for parseremoni på Paradise Hotel.

Stenseth tar dog selvkritikk for reisene, á 100.000 kroner, han har tatt mellom hjemmet sitt og Blindern. Disse pengene har han også sagt han vil betale tilbake. Men resten av taxiturene forsvarer han med at det «har vært nødvendig i vitenskapens og UiOs tjeneste». Ifølge universitetets retningslinjer for tjenestereiser skal «miljø– og bærekraftsmessige hensyn søkes ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av reisen». Stenseth har neppe tatt hensyn til dette, og han er imidlertid ikke alene om å benytte taxi som transportmiddel. Ifølge tall Uniforum har fått fra UiO, har 328 taxikort vært i bruk siden midten av 2016. Bare de siste 2,5 årene har Svein Stølen kjørt drosje på til sammen 94.418 kroner på UiOs regning. Han begrunner det med stor møtevirksomhet.

Tett timeplan eller ei, én ting kan vi i alle fall enes om: Dette er ikke akkurat miljøvennlig. Spesielt uforståelig blir det når vi vet at UiO har en avtale med selskapet Move about, som gjør at ansatte kan låne elbiler i forbindelse med jobbsammenheng. Da VGs journalister i forrige uke besøkte parkeringsplassen i Problemveien, sto fire av fem elbiler ledige. Hvorfor er det så få som benytter seg av dette gode og miljøvennlige tilbudet?

Det er nesten som man skulle tro at det var duket for parseremoni på Paradise Hotel

Denne saken viser at akademia, i likhet med andre viktige institusjoner i samfunnet, har et system som enkeltaktører lett kan dra nytte av. Selv om reisene til Stenseth faktisk fant sted, i motsetning til det som har kommet frem i mediene om enkelte stortingsrepresentanter. Det er viktig å understreke at Stenseth ikke har jukset, men det er likevel kritikkverdig at en prominent akademiker og forsker har klart å sløse bort så mye penger uten å fatte hvor problematisk det faktisk er. Enda mer oppsiktsvekkende er det at UiO har benyttet eksterne konsulenter til å granske saken og har så langt punget ut 264.000 kroner.

UiO må få bukt med dette taxi-problemet, og det raskt. De må ta en grundig gjennomgang av sine retningslinjer for taxi-bruk, og ikke minst stille strengere krav til ansatte som benytter taxi, når de tross alt kan låne elbil gratis. Det er ikke forsvarlig å sløse bort så mye penger på det offentliges regning, og spesielt ikke når «UiO går mot tøffere tider», som Stølen selv sa til Uniforum på denne tiden i fjor. Det er bare å rydde opp.

Les også: –⁠ Gi meg en lektor med skitt under neglene