Annerledes studenter: I Ila fengsel sitter Norges farligste forbrytere. Universitas har møtt tre som bruker soningstiden på studier.
Annerledes studenter: I Ila fengsel sitter Norges farligste forbrytere. Universitas har møtt tre som bruker soningstiden på studier.

Univer­sitas mener: –⁠ Utdanning hjelper

Denne uken møter du studentene «Eivind», «Knut» og «Elias». De lever liv ganske annerledes enn de fleste studenter. Uten fadderuke, kollokvieslit og litt for lange lunsjer i SiO-kantina.

Les hele saken her.

Det er det en god grunn til. Mens det nærmeste du kommer frihetsberøvelse er obligatoriske forelesninger, er de tre mennene forvaringsdømte.

På Ila sitter «de verste av de verste», som fengselsbetjentene kaller dem. Forvaring er for farlige, tilregnelige lovbrytere som har begått alvorlige voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og frihetsberøvelse. Hvert femte år kan de løslates, men ifølge Ila fengsel og forvaringsanstalt blir de fleste der i rundt ni år.

Til Universitas roser «Eivind» (39) Universitetet i Oslo (UiO), som han mener har tatt ham godt imot. De tre innsatte forteller at UiO har hjulpet dem og motivert dem, og at det hjelper at noen gidder å investere tid og ressurser i dem.

–⁠ Og en kjenner at jaggu er det andre som gidder å investere littegrann, så da skal jeg i hvert fall ikke være dårligere selv, sier «Eivind».

Drapsmenn, overgripere og kidnappere. Det er de som får forvaring i Norge. Ikke en gjeng som fortjener TV, arbeid i verkstedet eller studieplass på Universitetet i Oslo? Så feil kan man ta. Det handler nemlig ikke om hva de innsatte fortjener, men om rehabilitering.

Nesten all forskning de siste tjue årene indikerer at høyere utdanning i fengselsprogram reduserer tilbakefall og fører til reduksjon i kriminalitet, ifølge det omfattende forskningsprosjektet «The Prison Studies Projects», fra Harvard University i USA.

Utdanning hjelper. Også Veronica Orderud, som er intervjuet i denne ukens Min studietid, roser UiO. Hun følte seg inkludert på Det teologiske fakultet, og kunne tenke seg å studere mer på Blindern.

Orderud og de tre mennene på Ila er heldige. For der de skryter av UiO, opplever andre innsatte helt andre forhold.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) klagde tidligere i vår Tromsø fengsel inn til diskrimineringsnemnda for brudd på likestilling- og diskrimineringsloven, ifølge iTromsø. Mens mennene i samme fengsel kan studere, blir kvinnene sittende innelåst på cella på lukket avdeling i 23 timer i døgnet, selv om de ikke har blitt dømt til isolasjon.

Tromsø fengsel har verken en egen kvinneavdeling eller ressurser til å ha kvinnene ute i en fellesskapsavdeling. LDO legger særlig vekt på at de kvinnelige innsatte ikke får utdanne seg eller delta på de samme aktivitetene som de mannlige, men derimot får tilbud om å produsere tennbriketter på egen celle.

–⁠ Når det i tillegg ikke er noen tilbud om utdanning, så er sjansen for at man kommer tilbake til samfunnet, minimal, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud, til iTromsø.

Det holder ikke når innsatte i norske fengsler har samme rett til tjenester og tilbud som befolkningen ellers, utdanning inkludert, ifølge Kriminalomsorgen. Eller som Tom Røed Fredriksen, avdelingsleder på Rud videregående skole, avdeling Ila fengsel og forvaringsanstalt, sier:

–⁠ Det er frihetsberøvelsen som er straffen, og den er langt verre enn folk forestiller seg.