–⁠ NSO må se lenger enn sin egen nesetipp

–⁠ I år stemte NSO imot å legge inn i handlingsplanen at utdanningsinstitusjoner skal bidra med validering av flyktningers og innvandreres høyere utdanning. Dette er vi i Venstrealliansen svært skuffet over, skriver VA-leder, Ezgi Kutal.

I helga har Norsk Studentorganisasjon avholdt landsmøte. Vi har vedtatt politikk som skal styre hva Norges største studentorgan skal fokusere på og mene. Som det står på kaffekoppene vi fikk, er NSO studentstemmen.

Bakgrunn: Dette er NSOs landsmøte

Da er det «hårreisende» – et av favorittordene til hver av de 10 mennene som gikk opp etter hverandre på talerstolen – at kapittelet om internasjonalt ansvar er det korteste i hele handlingsplanen.

Handlingsplanen skal si hva NSO skal fokusere på det kommende året. I denne blekka står det utrolig mye bra politikk, men det er en del som mangler, deriblant et godt nok avsnitt om flyktninger, asylsøkere og innvandrere. I år stemte dessverre NSO imot å legge til at utdanningsinstitusjonen skal bidra med validering av flyktningers og innvandreres høyere utdanning, for at dette arbeidet skal gå raskere. Dette er vi i Venstrealliansen svært skuffet over, da universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner har et samfunnsansvar som strekker seg lengre enn sin egen studentmasse og sitt eget land. Slik verden ser ut i dag er det mange flyktinger og innvandrere som har master og doktorgrader, eller som har måttet flykte under utdannignsløpet sitt, som ikke får denne utdanningen validert eller fortsatt i Norge. Dette er noe vi må ta ansvar for.

Da er det «hårreisende» at kapittelet om internasjonalt ansvar er det korteste i hele handlingsplanen

Heldigvis ble et annet veldig godt kulepunkt stemt gjennom, som går på mange av de samme punktene med én vesentlig forskjell: «At det må leggjast til rette for at flyktningar som kjem til Noreg skal kunne halde fram med sin høgare utdanning og inkluderast i det akademiske miljøet.»

Marte Øien blir den nye lederen av NSO

Hovedforskjellen ligger i om ordene «innvandrer» og «asylsøker» er inkludert eller ikke. Det kan virke som at NSO sin godvilje stopper der. Under debatten om disse endringsforslagene kom det blant annet frem argumenter som at hvem som helst kunne når som helst innvandre til Norge, og at man da ikke hadde noen garanti for hvem vi tilbød studieplass til. Sett at hvem som helst når som helst kan bli født i Norge, er ikke dette bare et svakt argument, men også ekstremt irrelevant. Ved å ikke inkludere denne setningen, signaliserer NSO at de ikke er en tydelig stemme i UiO sitt internasjonale samfunnsansvar. Det er på tide at NSO ser lenger enn sin egen nesetipp, og utformer en politikk for alle studenter.

Les også: I fjor kostet NSOs landsmøte 1,4 millioner kroner