Hvor er engasjementet?: Som student har du rett til å være med å påvirke egen utdanning, og du har plikt til å ta det ansvaret du blir gitt, skriver Jacobsen.
Hvor er engasjementet? : Som student har du rett til å være med å påvirke egen utdanning, og du har plikt til å ta det ansvaret du blir gitt, skriver Jacobsen.Foto: Privat

–⁠ Ikke la din rett til påvirkning gå til spille

–⁠ Som student har du rett til å få være med å påvirke egen utdanning, og du har plikt til å ta det ansvaret du blir gitt, skriver leder av Oslo sosialistiske studenter, Kristine Odgaard Jacobsen.

Som studenter har vi rett til å få være med å påvirke vår egen utdanning. Fra streiken ved universitetet i Paris i 1229 til protester mot stipendkutt i 2018 har vi gjennom tidene kjempet for å få studentstemmen hørt. I 2019 ble den bestilt per e-post: «Nå sitter jeg, en engstelig debattredaktør, med en tom debattseksjon foran meg».

Kommentar: –⁠ Har du litt miljøbevissthet igjen i det februarkalde hjertet ditt, gå rolig forbi

Det finnes mye spennende å fordype seg i under studietiden, både faglig, sosialt og politisk. Det er derfor ikke rart at vi studenter har mye å styre med i løpet av studietiden, tidvis for mye. Tidsaspektet kan gjøre det vanskelig å bli engasjert og det er ikke alt man har, eller kan ha, et engasjement for heller. Samtidig er vi forskjellige, det er ikke slik at alle av oss kjenner et brennende behov for å dra frem megafonen eller trå opp på talestolen for å utfordre etablerte praksiser hver gang vi er uenige.

Så nå må vi engasjere oss!

Men vi har alle en interesse av å ha gode velferdstjenester som sikrer et trygt og godt liv rundt studiene. Vi har alle et ønske om å styrke kvaliteten i utdanningene slik at disse gjør oss godt rustet til å tre inn i arbeidshverdagen etter fullførte studier. Vi har alle et behov for å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse gir oss kunnskapen og kompetansen som forutsettes i møte med fremtidens mangfoldige arbeidsliv. Som studenter har vi rett til å få være med å påvirke utdanningene og livet rundt studiene, og gjennom engasjement får vi fremmet våre interesser som studenter.

Fått med deg de nye tipsreglene? –⁠ Tar mer fra de som allerede tjener lite

Så nå må vi engasjere oss! Engasjement kan være så mangt; vi kan skrive debattinnlegg eller lese debattinnlegg, vi kan arrangere demonstrasjoner eller delta på arrangementer, vi kan stille til valg eller vi kan stemme ved valg, vi skal svare på studentundersøkelser. Det er opp til hver av oss hvordan vi ønsker å bidra, men vi kan ikke la vår rett til påvirkning gå til spille.

Som student har du rett til å få være med å påvirke egen utdanning, og du har plikt til å ta det ansvaret du blir gitt.

Studentpolitikerne raser: –⁠ Nå er det krig!