Uheldig: UiO og fakultetet gjennomfører et stort antall digitale eksamener hvert semester i Silurveien uten tekniske problemer, skriver studiedekan Hjelmeng.
Uheldig: UiO og fakultetet gjennomfører et stort antall digitale eksamener hvert semester i Silurveien uten tekniske problemer, skriver studiedekan Hjelmeng.

Svarer på kritikken:

–⁠ Det er åpenbart ingen trøst for de som er berørt av hendelsen

5. desember opplevde flere jussstudenter tekniske feil på eksamen. Det juridiske fakultet har mottat kritikk for håndteringen: –⁠ Det tar vi på alvor. For oss som fakultet er det viktig å lære av slike hendelser, skriver studiedekan Erling Hjelmeng.

Jeg er enig med jusstudent Margit Slåtta Flothyl i at det er uheldig at tekniske problemer påvirker gjennomføring av eksamen.

Bakgrunn: –⁠ Uhaldbart og tragisk at tekniske problem skal øydelegge eksamen

5. desember opplevde noen studenter tekniske feil som førte til at de ikke fikk tilgang på Lovdata. Håndteringen av dette førte til noen forstyrrelser i eksamenslokalet, og det ble derfor gitt tilleggstid avhengig av hvordan den enkelte student var berørt.

Fakultetet har i etterkant fått kritikk for oppfølgingen av de berørte studentene etter eksamen. Det tar vi på alvor, og jeg har derfor hatt møte i etterkant med noen av de berørte studentene for å få formidlet deres opplevelse direkte til meg. For oss som fakultet er det viktig å lære av slike hendelser.

Shivam hadde full kontroll på eksamen: Så kom sjokkbeskjeden

Fakultetet har akkurat fått en tildeling til et prosjekt som heter «Den digitale juristen», hvor målet nettopp er å forberede kommende jurister på hva de vil møte etter studiet. Blant praktikerne er lovsamlingen og trillekoffertene med saksdokumenter godt på vei til å bli erstattet av Lovdata Pro, eller tilsvarende, og nettbrett med saksdokumentene lett tilgjengelig.

Vi er bevisst viktigheten av å ha gode rutiner

Vi vil derfor ikke gjøre jobben vår som utdanningsinstitusjon om vi ikke oppøver slike ferdigheter i studiet. Vi er derfor i tett kontakt med Lovdata for å sikre at deres leveranse er i henhold til hva vi og studentene forventer, og det samme gjelder den digitale eksamensløsningen Inspera. Jeg har derfor som utgangspunkt at prosessen med å innføre digitale hjelpemidler fortsetter som planlagt, men vi skal ha et våkent øye på utfordringene.

Jusstudenter kan få færre forsøk på eksamen: Det skaper reaksjoner

Det er åpenbart ingen trøst for de som er berørt av hendelsen, men vi må ikke miste av syne at UiO og fakultetet gjennomfører et stort antall digitale eksamener hvert semester i Silurveien uten tekniske problemer. Vi er allikevel bevisst viktigheten av å ha gode rutiner for hvordan vi håndterer de situasjoner som kan oppstå.

Les også: Studentopprør på jussen