Nye perspektiver: – Det handler om å utfordre den eksisterende kunnskapen som har et dominerende vestlig perspektiv på verden, skriver Magelssen.
Nye perspektiver: – Det handler om å utfordre den eksisterende kunnskapen som har et dominerende vestlig perspektiv på verden, skriver Magelssen.Foto: Toril Sunde Apelthun

–⁠ Vitenskap har aldri to streker under svaret

–⁠ Forskning er aldri hundre prosent objektiv sannhet. Ikke fordi forskere ønsker å lure noen eller spre propaganda. Det er fordi forskere aldri kommer unna sin bakgrunn, og perspektivet det bringer med seg, skriver NMBU-student Stian Skarheim Magelssen.

Gaute Kandal Hoel skriver i sitt innlegg at vitenskap er vitenskap. Dette blir for enkelt. Som statsviter bør han være godt kjent med at kontekst er helt avgjørende for hvilket verdenssyn man har. Både når det gjelder meninger, men også hvordan man oppfatter kunnskap, vitenskap og verden rundt seg.

Bakgrunn: Avkoloniseringsdebatten: –⁠ Vitenskap er vitenskap

Nettopp det å få en «svart kvinne fra Østen» på pensum kan være nøkkelen til ny kunnskap. Ikke fordi denne kvinnen nødvendigvis vet den objektive sannheten, men fordi det å være en mørk kvinne fra østen gir perspektiver på verden en hvit mann aldri vil kunne få. Forskning er aldri hundre prosent objektiv sannhet. Ikke fordi forskere ønsker å lure noen eller spre propaganda. Det er fordi forskere aldri kommer unna sin bakgrunn, og perspektivet det bringer med seg. Et perspektiv som alltid er med på å prege hvordan forskere tolker og analyserer funnene sine. Det betyr ikke at det ikke er god vitenskap, så lenge man alltid er klar over hvilket perspektiv man har, og ser forskningen i denne konteksten.

Biologiprofessor Gundersen om SAIH-resolusjon: –⁠ De kan ikke mene noe så ekstremt og samtidig være et nøytralt hjelpefond

Avkolonisering av akademia handler ikke om å fjerne hvite menn som pusher 150 fra pensum, og bruke dette som et verktøy for likestilling. Det handler imidlertid om å utfordre den eksisterende kunnskapen som har et dominerende vestlig perspektiv på verden. Kreftforskning skal ikke erstattes med røkelse og homeopati. Vi skal ikke si at E=mc3. Vi er bare nødt til å ta inn over oss at når alt pensumet vårt er skrevet av disse beryktede døde mannfolka, så kan det hende vi går glipp av verdifull innsikt som kan føre oss nærmere en mer opplyst verden.

Uten det ville vi fortsatt trodd at jorden er flat, og at «svarte kvinner fra Østen» er mindre verdt enn hvite menn fra vesten

Dette er spesielt viktig i samfunnsvitenskapen, feltet ditt, og kanskje også der begrepet avkolonisering stammer fra. Kandal Hoel skriver at verken Sara Andreassen Vågenes eller noen andre klarer å gi et skikkelig svar på hvilket problem mangfold løser. Jeg skal prøve å gi deg en forklaring, en ganske logisk forklaring, spør du meg.

Mangfold på pensum: –⁠ Ingen flere døde, hvite menn

Når vi for eksempel skal se effektene av koloniseringen i Rwanda bør vi også inkludere afrikanske perspektiver på pensumlisten. Vi får et veldig ensidig bilde av verden dersom vi kun baserer oss på vestlig forskning og observasjoner. Vi skal også bruke denne forskningen, men du blir mye klokere dersom du også inkluderer forskningen til en som har vokst opp i Rwanda og som dermed kan ha et litt annet perspektiv på effektene av kolonitida. For å lære om kinesisk stats- og nasjonsbygging bør vi bruke kinesiske statsvitere i tillegg til våre egne. Selv om vi bruker kinesisk forskning skal vi være klar over hvilken kontekst den forskningen er gjort i. Jeg håper alle i akademia er like kritiske til de kinesiske forskningsresultatene, som de er til både dine og alle andre forskningsresultater i verden.

FAKS: –⁠ Vi vil være en tydelig stemme mot avkolonisering

Er det en ting alle i akademia skal ha, er det en ekstrem ydmykhet over sin egen kunnskap. Man skal aldri tro at det man vet er den fullstendige sannheten. Man skal aldri sette to streker under svaret, og ikke være åpen for andre innspill. Det som har drevet all verdens forskning frem til der vi er i dag, er kritikk. Kritikk av forskning, og nye perspektiver som utfordrer den etablerte «sannheten» Uten det ville vi fortsatt trodd at jorden er flat, og at «svarte kvinner fra Østen» er mindre verdt enn hvite menn fra vesten.

Les også: –⁠ Som å diskutere guds eksistens på katolsk seminar