ÅRLIG ØKNING: Tilskuddet for 2019 vil bidra til et fortsatt høyt aktivitetsnivå i Oslos studentforeninger.
ÅRLIG ØKNING: Tilskuddet for 2019 vil bidra til et fortsatt høyt aktivitetsnivå i Oslos studentforeninger.Foto: Odin Drønen

–⁠ SiO prio­ri­terer student­fri­vil­lig­heten

Sist uke vedtok SiOs hovedstyre budsjett for 2019: –⁠ For SiO er det viktig å støtte opp under studentfrivilligheten og -kulturen. skriver Vetle Bo Saga, styreleder i SiO.

Fra 2015 har tilskuddet til Velferdstinget økt fra 15,7 til 18,8 millioner kroner. Det gir en gjennomsnittlig årlig økning på 5,7 prosent. Tilskuddet for 2019 vil bidra til et fortsatt høyt aktivitetsnivå i Oslos studentforeninger.

Bakgrunn: Velferdstinget: –⁠ Studentfrivilligheten trenger pengene, SiO!

Foreningslivet er en viktig del av studentbyen Oslo, og av studenttilværelsen til tusenvis av Oslostudenter. Mange har foreninger som sitt viktigste sosiale miljø, og verv i studietiden kan gi uvurderlig erfaring og kompetanse. For SiO er det viktig å støtte opp under studentfrivilligheten og -kulturen. Derfor går en betydelig del av semesteravgiften til alt fra studentmedier som Universitas til små linjeforeninger. Hos SiO Foreninger kan man få kurs og råd eller hjelp med å starte opp en ny forening, for å nevne noe.

Foreningslivet er en viktig del av studentbyen Oslo

Sist uke vedtok SiOs hovedstyre budsjett for 2019. Tilskudd til Velferdstinget er en del av dette budsjettvedtaket. Det ble vedtatt et tilskudd på 18,8 millioner kroner, 435 000 kroner mer enn i 2018. Økningen fra 2018 til 2019 tilsvarer veksten i konsumprisindeksen. Inkludert i dette beløpet er midler til Velferdstingets egen drift, midler til Kulturstyret, tilskudd til studentmedier og kulturinstitusjoner, samt driftstilskudd til NSO.

Velferdstingets tildelingsmøte: Ber SiO om 1,7 million mer

I budsjettvedtaket ble det også vedtatt å opprettholde semesteravgiften på 600 kroner pr semester. Semesteravgiften ble sist økt høsten 2016, fra 550 til 600 kroner. Økningen i 2016 var nødvendig for å bygge opp kapasiteten i psykologtilbudet til SiO Helse.

Hovedstyret er opptatt av at studentfrivilligheten skal ha gode rammebetingelser, det er en forutsetning for at Oslo skal bli en enda bedre studentby.

Les også: Forvirret? Dette er studentpolitikken og så mye koster den