FEILSLÅTT: Leder og styremedlem i NTL Ung mener Nybø har misforstått hva det er studentene trenger.
FEILSLÅTT: Leder og styremedlem i NTL Ung mener Nybø har misforstått hva det er studentene trenger.

–⁠ Regjeringa under­graver retten til utdanning

–⁠ For hver krone vi kutter i studentenes økonomi, undergraver vi retten til utdanning for alle, skriver Vemund Rundberget og Håvard Sagbakken Saanum i NTL Ung Oslo.

Regjeringas forslag om å svekke muligheten for å få omgjort studielån til stipend, er bare det siste av mange endringer de har gjennomført de siste årene som går på bekostning av studentene. I rekken av blant annet svakere kjøpekraft, høyere rente på studielånet, strengere krav for å få boliglån, at reisestipend er omgjort til reiselån, er dette det siste studentene trenger.

Bakgrunn: Høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil at flere skal fullføre høyere utdanning

Flere må fullføre, og fullføre på normert tid. Det må likevel skje på studentenes premisser. Om det viser seg at du har valgt feil ett år ut i studiene, så bør du ikke straffes for å endre studie. Det kan ikke være slik at man fortsetter i en utdanning man ikke vil ha, fordi det koster for mye å gjøre noe med det. I tillegg er verdien av det å studere, av kunnskap, av den kompetansen du tilegner deg så mye større enn det en grad på papiret gir deg. Å bygge videre på en bachelor i statsvitenskap med studier innen historie og samfunnsøkonomi, er bare en fordel. Et årsstudium i psykologi vil gjøre deg til en bedre sykepleier. Kunnskap en egenverdi, det må studiestøtta gjenspeile.

Det kan ikke være slik at man fortsetter i en utdanning man ikke vil ha, fordi det koster for mye å gjøre noe med det

Kuttet vil ramme studentene, ikke gi insentiv som regjeringen antar. Mens de tror at mange studenter driver latskap og med vilje bruker lengre tid enn nødvendig på studiene, vet vi at virkeligheten er helt annerledes. Studenter flest fullfører ikke på normert tid. Helse, manglende undervisning og informasjon, og ikke minst økonomisk situasjon er bare noen av hindrene fra å ta høyere utdanning i dag. Da blir det å kutte i stipendet til studenter helt misforstått måte å få folk til å ta mer utdanning. Att på til, får studentene svekket kjøpekraft som følge av regjeringens politikk.

Regjeringens forslag til ny stipendordning får en samlet studentbevegelse til å se rødt

Det er grunnleggende uakseptabelt at studentene får svekket, ikke styrket, kjøpekraft når de studerer. Ingen er imot 11-måneders studiestøtte, men det går ikke an at det går på bekostning av studentenes råd når de faktisk jobber med studiene. Likevel, er det regjeringens politikk. Hvis noe, er det nok en grunn til å jobbe mer deltid som vi vet går utover læringen. I praksis er det vi studenter som betaler for 11-måneders studiestøtte, som betaler for mer kunnskap til å bruke i arbeidslivet og som betaler for å ikke være i stand til å alltid kunne ta en fullstendig utdanning. Regjeringas regning skyves over til oss når vi ønsker å være bedre arbeidstakere.

Blå liste går mot strømmen: –⁠ Regjeringen har rett

Det handler om lik rett til utdanning. For hver krone vi kutter i studentenes økonomi, undergraver vi retten til utdanning for alle. Vi kan ikke gjøre det dyrere å studere - uansett. Det er nærsynt politikk å spare inn til statskassa når man sender studentene regninga. Vi må heller øke studiestøtta og øke stipendandelen!

Nok en kritiker om stipendordningen: –⁠ Fullstendig bakvendt politikk