Kristian Gundersen svarer på kritikken: –⁠ SAIH tar offerrollen

Biologiprofessor Kristian Gundersen mener SAIH er pent nødt til å finne seg i å bli utfordret i offentlig debatt.

Man blir litt lei av at SAIH stadig fremstiller seg som ofre for hersketeknikker, de har fremmet synspunkter mange har tolket som ekstremt kunnskapsrelativistiske og må selvsagt finne seg i å bli utfordret i offentlig debatt.

Bakgrunn: SAIH-leder: –⁠ Gundersen bruker hersketeknikker

Det er et framskritt at SAIH nå sier at de ikke vil at urfolks epistemologier og kunnskapsproduksjon skal likestilles med moderne vitenskap. Når det likevel ikke er helt lett å la det hele bare passere som en klønete formulering i en resolusjon, er det fordi de jo står i en identitetspolitisk tradisjon der nettopp kunnskapsrelativisering er et problem. For eksempel tok FN nylig inn det tradisjonelle kinesiske diagnosesystemet i den offisielle diagnosemanualen International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11), noe det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si det forsiktig.

Tidligere i avkoloniseringsdebatten:

  • Professor Gundersen: SAIH kan ikke mene noe så ekstremt og samtidig være en nøytral organisasjon
  • SAIH-leder Beathe Øgård: – Å kalle oss ekstreme faller på sin egen urimelighet
  • Jeg er enig i at vitenskapelige resultater kan anvendes på en måte som fremmer eksisterende maktstrukturer, men det må ikke forveksles med en diskusjon om vitenskapelig metode. Faktisk sikter vitenskapelige metoder mot å gjøre funn mest mulig uavhengige av interessekonflikter.

    Les også: Kaos på avkoloniseringsseminar