Foto: Privat
Foto: Privat

Året jeg lærte mest var året jeg ikke studerte på UiO

I løpet av den første uken tilbake på Blindern etter utveksling gikk det opp for meg: UiO henger langt etter, og trenger et spark bak.

Et spark i riktig retning. UiO slik det er i dag har store problemer med å tilpasse studiene den enkelte student. Det er lite oppfølging, og det er vanskelig å få hjelp om du står fast på pensum. Vi møter opp i obligatorisk undervisning vi egentlig ikke får så mye ut av og gjør obligatoriske oppgaver vi verken får skikkelig tilbakemelding på, eller som teller når karakter skal settes. For meg førte det til at jeg ble en «pugge-student», og mye av det jeg ble testet i på eksamen kan jeg ikke i dag. Jeg fikk gode karakterer, men kunnskapen forsvant raskt. Jeg lærte ikke ordentlig, jeg pugga.

Ut på tur? Utveksling er lite etterspurt av arbeidsgivere

Jeg tenkte ikke så mye over dette før. Jeg tenkte det var slik det var ved alle universiteter. Dette varte helt til jeg dro på utveksling til Adelaide University i Australia. Var du stresset eller hadde en vanskelig periode var det lavterskeltilbud på campus som sto klare for å ta deg i mot. Det var digitale prøver underveis i semesteret, som du kunne avlegge den tiden på døgnet det passet deg. Disse prøvene, og andre innleveringer, telte på sluttkarakteren. Eksamen var verdt rundt 30-60 % av vurderingsgrunnlaget. Hadde man jobbet godt i løpet av semesteret, kunne man ha bestått faget allerede før eksamen. Dette ga mindre stress på slutten av året, og mindre tilfeldigheter rundt hva man ble testet i.

Jeg lærte ikke ordentlig, jeg pugga

De som underviste var ansatt for å undervise, hadde lyst til å undervise og var flinke til å lære bort. Undervisningen ble lagt ut på video slik at man kunne se det om igjen, eller kunne ta igjen undervisning man gikk glipp av. På campus var det matematikk- og skrivesenter hvor alle studenter kunne komme innom og få hjelp. Professorene hadde faste tider man kunne komme innom. Og kunne du ikke komme innom den fastsatte tiden? Da var det en digital plattform professoren eller andre studenter kunne svare deg på. Et bygg på campus var åpent 24 timer i døgnet, og ble du sulten hadde bygget et studentkjøkken man kunne benytte seg av. Alt dette mangler UiO.

Husker du? Liberal liste-Marcus gjorde politisk helomvending

Jeg ønsker meg, og vil jobbe for et UiO som er likere Adelaide University. Et universitet med fokus på læring og ikke pugging. Et universitet som tar i bruk digitale hjelpemidler på en bedre måte. Et universitet der studentene har faglig hjelp og helsehjelp lett tilgjengelig. Et moderne universitet som tar studentene og deres behov på alvor.

Til glede for liberale velgere: I 2016 gjorde lista et brakvalg