Rektor: Svein Stølen mener det er viktig å bruke stemmeretten sin. Foto: Øyvind Aukrust
Rektor: Svein Stølen mener det er viktig å bruke stemmeretten sin. Foto: Øyvind Aukrust

Derfor bør du stemme

Det å ikke stemme, blir det samme som å gi en halv stemme til de du liker minst, sa Frank Aarebrot. Jeg tviler på at det er det du vil! skriver Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Det sikreste tegnet på at våren har kommet, er at Studentvalget fyller UiO med stands, debatter og plakater. I Studentvalget har alle studenter mulighet til å si noe om hvem som skal føre deres sak vis à vis UiO, Oslo Kommune og Stortinget. Du kan ta valget frem til 15. mai!

Det å ikke stemme, blir det samme som å gi en halv stemme til de du liker minst, sa Frank Aarebrot»

UiO er et universitet i stadig utvikling og hver dag tas mindre eller større veivalg. I veivalgene trenger vi studentenes innspill. Det er Studentparlamentet og deres arbeidsutvalg, som fronter parlamentets politikk, kommer med innspill til oss i rektoratet, styret og utvalg. Studentvalget vil avgjøre hvilke innspill som skal komme, og hvem som skal komme med de. Det å ikke stemme, blir det samme som å gi en halv stemme til de du liker minst, sa Frank Aarebrot. Jeg tviler på at det er det du vil!

Les også: Stølen snakker ut om rasisme-avsløringene

Gjennom mitt første år som rektor har jeg fått muligheten til å bli virkelig godt kjent med Studentparlamentet. Gro (prorektor) og jeg fikk i høst mulighet til å presentere oss for hele parlamentet og ble overøst med spørsmål og utfordringer i en hel time. Siden den gang har vi hatt faste møter hver 14 dag med arbeidsutvalget og diskutert mange av Studentparlamentets forslag. Vi har diskutert temaer som tiltak mot trakassering, en ny utdanningssatsing og studentmedvirkning.

Det kommende året blir spennende for UiO. Vi skal stake ut kursen for en ny langtidsstrategi for UiO. Hva skal våre målsettinger for den neste tiårsperioden være? Også i byen vår skal viktige avgjørelser tas, deriblant skal det vedtas en campusstrategi og satses inn mot at Oslo blir Europas miljøhovedstad i 2019.

Grønn liste: Ingen vet hvem rektor er

Hvilken rolle skal UiO ta i Oslo? Som student må du spørre deg selv, hvem er det du tror i størst grad bærer med seg dine perspektiver når disse spørsmålene skal få et svar?

Du kan velge mellom en bukett av ulike lister i studentvalget. Listene har forskjellige valgkampsaker og representanter. Er du er usikker på hvem du vil stemme på? Da kan du jo stikke innom listenes stands rundt på campus, se en debatt, lese Universitas valgbilag, oppsøke parlamentet på nett eller sosiale medier. Mulighetene er mange!

Godt valg!

Universitas-Ragna: Rydd opp, Svein Stølen!