Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø.
Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø.

Gjeste­lista vil ha skybar på Blindern

Skybar Lucy er diamanten som skal prege et levende campus, mener Gjestelistas Olav Riise.

«Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars», sa den amerikanske forfatteren Norman Vincent Peale. 2017 var året studentene ved UiO fikk et parlament som delte ambisjonene. Et parlament som våget å sette studentene først. Parlamentet de fortjener.

Dette er Gjestelista: Ny liste vil ta et oppgjør med «kjedelige studentpolitikere»

I september 2017 vedtok Studentparlamentet ved UiO at Universitetet skal utnytte takarealene på campus bedre, blant annet ved å legge til rette for en skybar. Rektor Svein Stølen var til stede da vedtaket fant sted, og uttalte seg umiddelbart positivt til en skybar på Blindern.

Gjestelista vil gi honnør til rektoratet for deres progressive innstilling, og for at de ønsker å løfte både blikket og ambisjonene på UiOs vegne. Studentlivet, ikke bare studiene, skal prege hele bygningsmassen – fra kjeller til tak.

At «studentenes egen skybar» ikke allerede er en realitet, er sant å si en skandale

For det er faktisk sånn at samtlige av Bydel Øvre Blinderns fem høyeste bygninger er en del av Universitetets campus. Mulighetene har vært uendelige siden dagen de ble reist. At «studentenes egen skybar» ikke allerede er en realitet, er sant å si en skandale. Det er nemlig ikke uten grunn at det nettopp heter å løfte blikket. Å komme opp i høyden klarner tankene, og utsikten minner oss om verden som finnes utenfor universitetet.

Husker du? Gjestelista anklager studentpolitiker for bobilhærverk

Vi kan aldri tillate oss selv å glemme samfunnsoppdraget som ligger til akademia. Å leve i et land der man tilbys gratis utdanning er et privilegium som ikke kommer uten medfølgende formidlingsansvar. Skal vi nå ut må vi først våge å se ut. Der andre før har reist elfenbenstårn, ønsker Gjestelista å bygge skybar. For oss handler det om drømmen den symboliserer og visjonen den representerer. Et utadrettet universitet som forblir relevant gjennom innovasjon – i både handling og tanke.

I året som kommer skal Gjestelista være tilstede på hvert eneste parlamentsmøtene – for deg, studenten. «Skybar» er et ord som både bærer med seg forventninger og forpliktelser. Vi skal overse den planlagte utbyggingen. Dette er vårt løfte til deg i denne valgkampen.

Dette er ikke første gang Gjestelista vil endre campus: Foodtrucks på Frederikkeplassen!