Arkivfoto: Patrick da Silva Saether
Arkivfoto: Patrick da Silva Saether

Vi trenger Student­par­la­mentet!

Inntrykket jeg sitter igjen med er at det finnes et genuint engasjement der for å forbedre studenthverdagen og UiO, skriver Venstrealliansens Johannes Saastad.

Den 11. april gikk Johan Hertzberg fra Fremskrittslista hardt ut mot Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP) i Universitas. Det finnes mye å kritisere dagens SP for, men kritikk må tross alt rettes på korrekt grunnlag. Hertzbergs innlegg er basert på feil.

Hertzberg spør om det er riktig at «en elite på toppen skal tjene penger på synsing», og refererer til Studentparlamentets arbeidsutvalg. Dette er en total misforståelse av deres rolle. Arbeidsutvalget jobber på heltid med å implementere og gjennomføre politikken som parlamentet vedtar. Det er resten av parlamentet som lefler med meningene og argumentene bak politikken, og de får ikke en krone betalt for det. Så hvis du mener at synsingen ikke burde være lønnet kan du prise deg lykkelig, for slik er det allerede.

Så hvis du mener at synsingen ikke burde være lønnet kan du prise deg lykkelig, for slik er det allerede»

Hertzberg argumenterer for at å oppnevne studenter som møter i UiO sine styrer ville bidratt til mer direkte studentmakt, og derfor vært en god demokratisk løsning. Han har helt rett, men dette er allerede en etablert praksis som fungerer parallelt med parlamentet. Vi har representanter i Universitetsstyret, og det sitter også studenter i alle UiOs fakultets- og instituttstyrer. På mitt eget fakultet, Teologisk, er studentene i styret valgt gjennom direktevalg slik Hertzberg vil ha det.

Samtidig er ikke dette nok i seg selv: Studentene er i mindretall i disse styrene fordi de ansatte deles opp i flere kategorier (vitenskapelige, administrative osv.), og får representanter for alle disse. Studenter er bare én kategori, og er derfor kraftig underrepresentert. Å kvitte seg med parlamentet og basere oss kun på studentrepresentantene er å legge vår skjebne i hendene på Universitetets ansatte, som alltid vil være dominerende i disse samlingene. Vi trenger parlamentet for å beholde vår autonomi.

Bakgrunn: Stiller til valg for å legge ned Studentparlamentet

Fremskrittslistas kritikk av Studentparlamentet bærer preg av et syn på parlamentet som utelukkende et organ som sysler med meninger. En mer korrekt kritikk for Hertzberg å rette, ville vel kanskje vært at de ikke klarer å kommunisere rollene sine: at parlamentet også fungerer som et forum som muliggjør og bidrar til studentpolitisk virksomhet over hele universitetet. De lokale studentutvalgene har alle tildelt sin kontaktperson i arbeidsutvalget, og da jeg selv satt som studentutvalgsleder var dialogen med dem en viktig ressurs.

Jeg har aldri sittet i Studentparlamentet, men har vært observatør på møter, både med og uten talerett. Ja, du kan faktisk få tildelt talerett i møtene uten å være innvalgt medlem! Inntrykket jeg sitter igjen med er at det finnes et genuint engasjement der for å forbedre studenthverdagen og UiO. Så finnes det selvfølgelig mye en kan kritisere dagens struktur og de sittende parlamentets gjennomføringsevne for – og det gjør vi i Venstrealliansen gladelig, men kritikken må baseres på riktig grunnlag.

Forvirret? Dette er studentpolitikken og så mye koster den