Foto: Privat.
Foto: Privat.

Frem­skritts­listen er feige

Terskelen for å studere er for lav, mener Fredrik Juel Hagen.

«Legg ned ulønnsomme studier» er en av toppsakene til den såkalte Fremskrittslisten. Listetopp Johan Hertzberg sier til Khrono at «Samfunnet får ikke nok igjen fra en del studier» og ønsker en gjennomgang av hvilke studieløp som tilbys. Fremskrittslistens største problem er at de ikke tør å gå langt nok.

Hertzberg har rett i at det er for lite samsvar mellom studiene ungdommen velger og utdannelsen arbeidslivet etterspør. Løsningen på dette er ikke å ha enda mer detaljstyring av hvilke studieretninger UiO tilbyr, men å ansvarliggjøre studentene gjennom skolepenger. Det er her Hertzberg og Fremskrittslisten bommer.

Vi er heldige i Norge. Ikke bare har vi skattefinansiert høyere utdanning, vi får også dekket våre levekostnader og subsidiert bolig. Goder som studenter i andre land bare kan drømme om. Dette får en rekke uheldige konsekvenser dessverre ingen lister tør å påpeke.

NSO-leder: Skolepenger er et middel for isolasjonisme

Terskelen for å studere er for lav. Det er såpass ille at mange påbegynner studier vel vitende om at de ikke ønsker å bruke utdannelsen for å få en jobb. Andre shopper rundt i håp om at de en vakker dag finner studiet som de kan tenke seg å ta lønnet arbeid for. Slike vilkårlige og irrasjonelle studievalg er ekstremt kostbart for samfunnet.

Det er enda godt studentpolitikerne ved UiO anerkjenner dette. A-listens Jonas Virtanen var også skeptisk da Fremskrittslisten lanserte politikken sin på området. «Det er bedre med den gamle, mer rotete metoden, der fulle russ kommer inn på Blindern og kaster dart på hvilke studieplasser de vil ha» sa Virtanen til Radio Nova. Det er kanskje en spøk, men illustrerer godt den manglende evnen til å tenke nye tanker på Blindern.

Blå liste: Vi bør kreve skolepenger for studenter utenfra EØS

Løsningen er like enkel som den er upopulær. Studentene må være med på å bære kostnaden av studiene de selv går på. Innføring av skolepenger er det beste virkemiddelet for at studenter skal tenke seg om to ganger før de hiver seg inn på et studieprogram. Fremskrittslisten fremstår dessverre like tafatt som Venstrealliansen og Grønn liste.

Å velge studier må handle om mer enn livsstil og drømmer – det må anses som en investering. Det er ikke uten grunn at studenter på BI og Høyskolen Kristiania har langt høyere gjennomføringsgrad og studieprogresjon enn landssnittet. Det handler om incentiver. Fremskrittslistens intensjoner er sikkert gode, men inntil de tør å ansvarliggjør studentene, ser jeg meg nødt til å kalle dem for «Feighetslisten».

Venstrealliansen: Nei til skolepenger for alle studenter