Arkivfoto: Erlend Dalhaug Daae.
Arkivfoto: Erlend Dalhaug Daae.

Ta en øl med oss, Høgberg!

Vi må slutte å skylde på hverandre, og heller samarbeide, mener Aslak Nikolai Midtgaard.

I det siste har vi sett flere tilfeller av kritikk mot studentmassen, av etablerte og respekterte professorer. Støvet etter Høgberg-saken hadde akkurat lagt seg, da Aftenposten 23. mars publiserte en kronikk av Torbjørn Knutsen og Bernt Hagtvet.

Høgberg, Knutsen og Hagtvet har alle til felles at de mener dagens studenter er late, forventer å bli underholdt, og ikke lenger er opptatt av å tilegne seg kunnskap. Hagtvet og Knutsen legger til grunn at studenter flest har «svak intellektuell nysgjerrighet» – dem om det.

Så ta en øl med oss – la oss diskutere»

Særlig påfallende er det jo selvsagt at dagens professorer jevnt over viser så mye interesse for studentene; engasjementet deres for oss er glødende. Høgberg ber oss diskutere fag over en øl. Vel, så ta en øl med oss – la oss diskutere.

De fleste studentene ser opp til professorene, og diskuterer gjerne fag med dem, dersom de inviterer til det – dette er bare ett av flere grep som kan være med på å skape et større engasjement for kunnskapen de etterlyser.

Høgberg: –⁠ Jeg er blitt en av de minst populære professorene på fakultetet

Poenget mitt med dette er ikke å henge ut enkeltpersoner, og jeg tror de som er nevnt ovenfor er i stand til å skille sak fra person. Det jeg ønsker å ta tak i er ikke debatten om kvaliteten på studier, eller engasjementet til enkeltstudenten. Det jeg ønsker å ta tak i er forum for debatten – for denne debatten tar vi gjerne.

At forum for dette til nå har vært preget av leserinnlegg, kronikker, eller facebook-poster, er uproduktivt, og gjør debatten utilgjengelig for studentene.

Vi er, som dere, også opptatt kvaliteten på studiene. Hagtvet og Knutsen har helt rett i at vi i stadig større grad kommer til å møte konkurranse fra inn- og utland i arbeidsmarkedet, så det å kunne være med å styrke egen konkurransekraft bør være i alle studenters interesse.

Få med deg alt: Les professorens tordentale her

Studentmassen ved juridisk fakultet mobiliserte og arrangerte en debatt mellom studentene og fakultetet i etterkant av Høgberg-saken. Mitt inntrykk er både studenter og ansatte så på dette som et positivt tiltak. Det kan imidlertid virke som om det er på tide å løfte debatten et hakk, at denne ikke bare blir tatt ved de enkelte fakultetene, men i et større – egnet – forum.

For det er dette som er hele poenget med innlegget; et ønske om at vi i lys av dette kan skape et forum for diskusjon. Der professorer, UH-ansatte generelt, og helt vanlige studenter, kan møtes ansikt til ansikt, for å kartlegge hvilke utfordringer vi står overfor, og sammen finne ut av hvordan vi på best mulig måte skal imøtegå disse.

Vi må slutte å skylde på hverandre, og heller samarbeide.

Ingrid Ekeberg kommenterer Høgberg-saken: –⁠ Når kvinnelige professorer er dømt til å tape popularitetskampen mot sine mannlige kollegaer, kan man egentlig klandre dem for å gi litt faen?