Foto: Liberal liste
Foto: Liberal liste

Gi oss et døgnåpent univer­sitet!

Studentene blir frarøvet friheten sin når universitetet har begrensede åpningstider, mener Liberal listes Amanda Haugnes Rygg og Gard Løken Frøvoll.

Det er i blant mye pensum på universitetet. Mange forelesninger å møte opp i. Mye som skal regnes ut, bevises, programmeres, leses, skrives. Over halvparten av heltidsstudentene har deltidsjobb ved siden av, ettersom støtten fra Lånekassen ikke er tilstrekkelig til å dekke de månedlige utgiftene. I tillegg har mange studenter flere andre forpliktelser, som verv i organisasjoner, trening, og å ta vare på venner og familie.

Husker du? Blå liste ville også ha døgnåpne lesesaler

Studenter har mye å rekke over, og ulike timeplaner både for studier, jobb og fritid. «Ulike timeplaner» er stikkordet her. Folk har forelesninger til ulike tider, organisasjonsaktivitet til ulike tider, og jobber til ulike tider. Alt dette samtidig som kantiner, treningssentre og lesesaler stenger til faste tider. Disse faste og snevre åpningstidene er ikke til studentenes beste.

Når universitetsfasilitetene stenger tidlig, blir det vanskeligere for studenter å gjennomføre timeplanen sin som de selv ønsker. Noen foretrekker å sove lenge, for så å studere sene kvelder. Andre liker å trene sent på kvelden, eller svært tidlig om morgenen. Denne friheten blir studentene frarøvet når hele universitetet har veldig begrensede åpningstider. Det gis lite rom for individuelle tilpasninger, når alle blir tvunget til å føye seg etter universitetets tilfeldig fastsatte åpningstider.

Noen ganger har for mange nøkler: 1192 personer hadde tilgang til rommene der pasientjournalene ble oppbevart på PSI

Liberal Liste vil at studenter skal ha mest mulig frihet til å utforme sin egen hverdag, og vi er imot paternalistiske holdninger om at alle må følge en A4-døgnrytme. Vi ser at studenter har mange plikter, og et stort ansvar, og med dette burde det følge en stor grad av frihet. Døgnåpne lesesaler, treningssentre og muligheter til å skaffe seg en matbit, burde være en selvfølge i en moderne universitetshverdag. Liberal Liste setter den enkelte students frihet høyt, og har tro på «frihet under ansvar». La studentene prioritere tiden sin slik de selv ønsker. Gi oss et døgnåpent universitet!

Og noen ganger har for få: SiO skiftet lås – Lise holdt på å bli hjemløs