Foto: Privat.
Foto: Privat.

Legg ned Student­par­la­mentet!

Universitetet i Oslo (UiO) og studentene skal ikke finansiere synsing, mener Fremskrittslistens Johan N. Hertzberg.

20.03.18 skrev Eirik Brånen og Daniel Vernegg at studentparlamentet skal erstattes med noe de kaller studentsovjeter. Det er gledelig å se at flere vil legge ned det største synseforumet på UiO. Løsningen er imidlertid ikke å se til Sovjet, men til Fremskrittslisten.

La én ting være klart. Ideen bak studentparlamentene rundt omkring på universitetene og høyskolene var isolert sett gode. Studenter skal ha et forum for studentdeltagelse- og medvirkning. Problemet er imidlertid at dagens studentparlament i alle praktiske betydninger har vist seg å være totalt defekt.

Bakgrunn: Stiller til valg for å legge ned Studentparlamentet

Det fremste tegnet er at den totale oppslutningen konstant og kontinuerlig har ligget godt under 20 prosent. Studentparlamentet og de øvrige listene har konstant og kontinuerlig mislykket i å engasjere studentene.

Møtet 05.03.17 ble avsluttet med «Hvor er kaka?»

Grunnen er enkel: Studentparlamentet ved UiO er et rådgivende organ. «Vedtakene» som fattes – med tilhørende debatter – minner mer om en parodi enn et fora for seriøse studentsaker. På møtet 15.09.17 ble det uttalt at det er «uheldig at det ikke har blitt ført kjønnsbalanse i debatten», og møtet 05.03.17 ble avsluttet med «Hvor er kaka?».

Mer sjokkerende er at over halvparten av budsjettet til studentparlamentet går til lønninger til studenter som sitter i Arbeidsutvalget (AU). Her tjener de opp mot 25.000 kroner i måneden på å behandle overnevnte saker. Er det riktig at en elite på toppen skal tjene penger på synsing, mens vanlige studenter ikke får endene til å møtes? Fremskrittslisten mener nei.

Forvirret? Dette er studentpolitikken og så mye koster den

En bedre løsning er at hvert fakultet oppnevner studentrepresentanter som møter i UiO sine styrer, gjerne gjennom direktevalg. Slik har UiO og studentene representanter som faktisk har formell makt, uten å ha et synsorgan med millionutgifter i lønninger.

Studentparlamentet er mislykket forsøk på studentpåvirkning. Vi er enige at det er på tide å gi makten tilbake til studentene. Derfor bør man stemme Fremskrittslisten.

Gi meg det jeg vil ha: Et studentparlament som får med seg hva det stemmer over