Ikke legg ned demo­kra­tiet!

Grønn Liste vil alltid stå opp mot krefter som ønsker mindre demokrati og mindre frihet. Derfor er vi den nye Fremskrittslistens rake motsetning. Der de ønsker å legge ned studentdemokratiet, vil vi styrke det. Der de vil ta fra studentene valgfrihet, vil vi styrke den.

Johan Hertzberg, leder av den nye Fremskrittslisten, vil legge ned både studentparlamentet (SP) og alle såkalte «ikke-lønnsomme studier» ved UiO. Det står han selvsagt fritt til å mene, men jeg mener Hertzbergs argumenter faller på sin egen urimelighet.

Gjennom SP har Grønn Liste fått en rekke politiske gjennomslag, som for eksempel kildesortering og bysykler på campus. Dette er politikk som skaper en enklere studenthverdag og et bedre og grønnere universitet.

Grønn Liste ut mot SiOs bobleplastkampanje: –⁠ Irriterende, unødvendig og umodent

Det er allikevel ikke til å stikke under stol at implementering av politikk ofte tar tid. Det er ikke så sjelden det er fremtidens studenter som får nyte godt av det som blir vedtatt. Da er det heller ikke så rart at en del ikke ser nødvendigheten av å engasjere seg i studentpolitikk, og det er helt naturlig.

Jeg undres også på at Hertzberg, som er liberalist og frp-er, føler så stort behov for å bestemme hva folk kan og ikke kan studere»

Men hvor ville for eksempel psykologistudentene vært om de ikke hadde kunnet alliere seg med SP i kampen for å beholde klinikken på PSI? Og mener Hertzberg, som nå fremstår som selvutnevnt fiende av studentdemokratiet, at studentene skal være uten noen form for demokratisk representasjon?

Grønn Liste-topp på flytur: –⁠ Dobbeltmoralsk

Også når det gjelder hvilke studier UiO skal tilby, mener jeg Hertzberg er på villspor. Studietilbudet styres allerede i stor grad av etterspørsel og behov, og UiO utdanner langt flere pedagoger enn studenter i tverrfaglige kjønnstudier, hvis noen skulle være i tvil om det. Jeg undres også på at Hertzberg, som er liberalist og Frp-er, føler så stort behov for å bestemme hva folk kan og ikke kan studere.

Det kan virke som Hertzberg helt har glemt UiOs primæroppgave, nemlig å utdanne studenter og gjøre dem til tenkende samfunnsborgere. Hva man får ut av et bestemt studium kan ikke regnes i kun kroner og øre.

Johan N. Hertzberg om exphil: –⁠ Akademisk backseat-driving