Erstatt student­par­la­mentet med student­sov­jeter*!

I forrige utgave av Universitas kunne vi lese at Fremskrittslista ønsker å legge ned Studentparlamentet. Dette er vi enige i, men på et helt annet grunnlag: I stedenfor å fjerne det lille som eksisterer av demokratisk representasjon av studentene, mener vi det er på høy tid at demokratiet ved UIO utvides kraftig.

–⁠ Bakgrunn: Stiller til valg for å legge ned Studentparlamentet

Studentpolitikken er udemokratisk

Både i denne saken og i debatten rundt SiO-monopolet er problemet at institusjoner som i utgangspunktet skal være demokratiske ikke er det i praksis. Når en overveldende majoritet ikke stemmer ved valget, er ikke de som sitter i Studentparlamentet representative for studentene de skal representere. Vi mener dette gjør studentparlamentet til en udemokratisk institusjon.

Gi makta direkte til studentene

Vi mener at det ikke kan fortsette på denne måten, og at studentene må ta tilbake kontrollen fra de uoversiktlige byråkratiske systemene som nå rår. Vi foreslår å gi makta direkte til studentene gjennom allmøter, slik at det ikke blir noe mellomledd som fjerner studentene fra studentpolitikken. Midlene som i dag blant annet går til å lønne studentparlamentarikerne skal studentene i fellesskap bestemme over.

Demokratiser SiO

Det samme bør gjelde SiO! Studentene på hvert fakultet bør ha makt til å bestemme over tilbudet som finnes der. Vi mener at SiO bør opprettholdes, men at studentene skal styre. Det vil åpne opp for at studentene kan ta over driften av kaféene og spisestedene, og selv jobbe og få lønn der, noe som kan være et godt alternativ til lite fleksible deltidsjobber.

Alternativet

Vi foreslår at studentpolitikken styres gjennom allmøter der alle studenter har stemmerett, og rett til å melde inn saker. For å sørge for at alle skal ha størst mulighet til å komme til ordet, kan det være en god idé at for eksempel hvert fakultet organiserer egne allmøter, som tar saker videre til et allmøte for hele universitetet. På hvert enkelt fakultet kan allmøtet for eksempel holdes hver mandag fra kl. 12:15 til 14:00, slik at det er lett tilgjenglig og forutsigbart. Dette tidsrommet må holdes fritt for forelesninger, seminarer eller lignende, sånn at alle har lik mulighet til å delta. Vi tror dette vil føre til langt høyere deltakelse og involvering, og vil sørge for at sakene som tas opp er ting studentene faktisk bryr seg om.

Eksisterende eksempel

Et slikt system er ikke uten presedens, og ligner mye på hvordan studentpolitikken i Quebec i Kanada har vært organisert i en årrekke. Dette systemet var viktig i å muliggjøre disse studentenes vellykede kamp mot foreslått økning i skolepengesatsene i 2012, hvor mer enn 200 000 studenter deltok. Mer demokrati fører til mer deltakelse, som igjen fører til mer demokrati. All makt til studentsovjetene*!