Foto: Øyvind Aukrust
Foto: Øyvind Aukrust

Alle dør i skyt­ter­gravs­krig

Det å kjefte på studenter i en forelesningssal skader relasjonen mellom professor og student, skriver Jens Lægreid.

Nå er vi igang igjen. Professorer stormer mot uengasjerte studenter, studenter stormer mot uengasjerende forelesere. Situasjonen som har oppstått på juridisk fakultet gjør meg sint, men jeg skal motstå behovet fra å lange ut mot Høgberg og dekanen.

Dette er saken: Professor skjelte ut studenter i forelesning

Jeg har selv vært student i en forelesning der en professor gav en student huden full foran en stor gruppe studenter. Jeg syntes det var så ubehagelig at jeg aldri kom tilbake i forelesningene, og avla aldri eksamen. Det å kjefte på studenter i en forelesningssal skader relasjonen mellom professor og student.

Ingen kommer noen vei, alle dør

Jeg har lyst til å være sint på den professoren som ødela for meg og de andre som tok emnet, og jeg har lyst til å være sint sammen med studentene på juridisk, og samfunnsvitenskapelig, og humanistisk, og medisin og så videre. Samtidig vet jeg det sørgelige utfallet av en skyttergravskrig. Ingen kommer noen vei, alle dør.

Jeg tror alle studenter kommer til UiO med et ønske om å lykkes, og at ingen professorer ønsker å være dårlige forelesere eller kjipe mennesker. Allikevel kommer det jevnlige beskyldninger om late studenter og arrogante professorer. Denne stillingskrigen er ingen tjent med, verken studenter eller professorer.

Jusstudenten Alexander Sæther: Høgberg blander problemer

Jusstudenten Hedda Larsen Borgan: Vi må skjerpe oss

Jeg synes ikke det er greit å skjelle ut studenter, og jeg synes heller ikke det er greit å henge ut professorer. Vi er alle en del av et akademisk fellesskap, et fellesskap der begge taper på en splittende polemikk fremfor velplassert, konstruktiv kritikk.

Det er et fåtall av professorer som kjefter, og det er et fåtall av studenter som henger ut folk. Begge ytringsformene bidrar allikevel til å overskygge viktige debatter og saklig kritikk. Det er viktig å kritisere, men det må skje i riktige kanaler for å få effekt. Det er et ledelsesansvar at studenter og ansatte har tillit til at de kan si fra om vanskelige ting. UiO har et godt system for slikt, si fra-systemet. Studenter må bruke det, og UiO må sørge for at studentene opplever at det hjelper.

Vi vet at undervisning blir bedre når studenter og ansatte snakker sammen. Kjefting og uthenging ødelegger relasjoner. Fordommer blender oss. Det er det ingen som er tjent med.

Visste du? Lægreid er en av Oslos mektigste studenter