ISRAELKRITISK: – Det er mulig min lidenskap og indignasjon har kostet meg stilling som forsker. På den annen side har det utvilsomt bidratt til mer oppmerksomhet og inspirasjon for saken, sier Norman Finkelstein.
ISRAELKRITISK: – Det er mulig min lidenskap og indignasjon har kostet meg stilling som forsker. På den annen side har det utvilsomt bidratt til mer oppmerksomhet og inspirasjon for saken, sier Norman Finkelstein.

Er Norman Finkel­stein en jødisk antisemitt?

«Israel og jødiske organisasjoner i USA misbruker holocaust for å fremme egne interesser.» «Holocaust har blitt om til en industri og en forretningsidé.» Påstander som dette blir det bråk av.

–⁠ Mitt arbeid har handlet mye om løgner, hvordan Israel har brukt Holocaust for å hindre legitim kritikk og hvordan lobbyister har gjort krav på krigserstatninger på vegne av jødiske ofre, forklarer Finkelstein. At han selv er født i en jødisk familie, av foreldre som begge overlevde holocaust, har gjort hans kritiske stemme unik. Det er få, om noen, av jødisk opprinnelse som har gått like hardt ut mot Israel og jødiske organisasjoner som ham. De overgrepene hans familie ble utsatt for under Holocaust, ligger til grunn for Finkelsteins sterke engasjement. Nå er det Israel som begår urett, ifølge Finkelstein.

Studentparlamentet snur: Vil ikke boikotte Israel likevel

Kommentar: Hvis tilliten din til Studentparlamentet ikke var laber allerede, bør den bli det nå

«Måtte jeg aldri glemme hva som ble gjort mot dem». Slik dediserte Finkelstein sin første bok til familien. Da han besøkte Oslo i regi av Palestinakomiteen, diskuterte han med lege og aktivist Mads Gilbert om Israel bryter folkeretten under dekke av selvforsvar. Finkelstein har skrevet 13 bøker, de aller fleste om USA og Israels politikk, samt Israels okkupasjon av Palestina. Politiske ledere i Israel og USA har misbrukt Holocaust som et ideologisk våpen ved å stemple kritikere som antisemitter og jødehatere, hevder Finkelstein. Slik har de klart å tilbakevise enhver kritikk som har dreid seg om Israels brudd på folkerett og menneskerettigheter.

Det er få skjellsord Finkelstein ikke har fått slengt etter seg: jødisk selvhater, nevrotisk antisemitt, holocaustfornekter. Selv tar han slengbemerkningene med knusende ro.

–⁠ Kall meg hva du vil, så lenge du kan bevise anklagene. Hvis det, for argumentets skyld, stemte at jeg var en antisemitt med identitetsproblemer, kan ikke det motbevise de konklusjonene jeg har påvist.

Det er antagelig lurt av dem å ikke møte meg, jeg jobber hardt og viser til fakta.

Norman Finkelstein, tidligere forsker og forfatter

Det er likevel mange som har reagert på Finkelsteins kontroversielle beskrivelser og anklager. Idéhistoriker Trond Berg Eriksen mener Finkelstein kun ser de usleste menneskelige motiver som de sanne. Ifølge Eriksen reproduserer Finkelstein antisemittiske klisjeer og gir gratismateriale til dem som aldri får nok av å brennmerke det de anser som et fordervet folkeslag. Eriksen beskylder i tillegg Finkelstein selv å profitere på Holocaust. Få, om noen, tar seg bryet å møte Finkelstein til debatt.

–⁠ Det er antagelig lurt av dem å ikke møte meg, jeg jobber hardt og viser til fakta. Det står i motsetning til de fleste, sier Finkelstein.

På spørsmålet om han selv har bygd en karriere på Holocaust, viser han til tap av inntekt og arbeid som hans egen profil og arbeid har ført med seg. Han forsvarer sin egen språktone ved å vise til arbeid fra Karl Marx og Noam Chomsky. Finkelstein lengtet i studietiden etter lidenskap og sinne. Som ung maoist hadde ikke gråtonede akademiske avhandlinger spesiell tiltrekning.

–⁠ Vi lengtet etter folk som viste indignasjon. Marx og Chomsky er bevis på vitenskapelig briljans iblandet revolusjonær lidenskap. Det er ingen svakhet, forteller Finkelstein.

Leserinnlegg: Burde vi ikke bygge bro og skape dialog heller enn å kutte alle bånd med den israelske staten?

For utenforstående vil det være opplagt å trekke slutning mellom hans kontroversielle opptreden og det faktum at han siden 2007 ikke har fått stilling som forsker. Finkelstein ble etter flere måneders offentlig krangel og diskusjon nektet «tenure», en tittel som gir innehaver sikkerhet mot oppsigelse, ved sin daværende arbeidsgiver Depaul University. Det til tross for en stilling og et arbeid som mange mente talte for seg. Det ble arrangert studentdemonstrasjoner ved Depaul University til støtte for Finkelstein. Mange, også i Norge, reagerte på det de mente var en innskrenking av akademisk frihet. Likevel vil ikke Finkelstein anse seg selv som et offer.

–⁠ Til det finnes det for mange suksessfulle radikale akademikere. Mennesker som var sterkt uenige i mitt arbeid fryktet min voksende oppmerksomhet. De jobbet hardt mot meg og lyktes, sier han.

Det politisk korrekte truer akademisk frihet

Norman Finkelstein, tidligere forsker og forfatter

Det er større grunn til å bekymre seg for akademisk frihet enn noen gang før, mener Finkelstein. Nettopp dette vil være tema for hans neste utgivelse, kan han røpe.

–⁠ Politisk korrekthet advokerer for sensur. Representantene anser seg selv for å ha monopol på sannheten. Alt annet er baklengs, ikke opplyst, dumhet, ignorant, sier Finkelstein og viser til dagens akademiske venstreside i USA.

Han mener å se likheter med sin egen fortid som maoist, hvor alt som steg mot hans daværende forståelse automatisk ble stemplet som fascistisk eller borgerlig.

Finkelstein har svært lite til overs for store deler av dagens akademiske landskap. Han peker på felt som sosiologi, antropologi og deler av humaniora som representantene for politisk korrekthet og sensur. Ifølge Finkelstein er de delaktige i å grave sin egen grav.

–⁠ I tillegg til et ikke-eksisterende jobbmarked for mange av disse gradene har de utviklet seg til uleselig tøv, helt virkelighetsfjern fra de reelle problemer og urettferdighet som mennesker er ofre for. De vil viskes ut om få år, hevder han.

–⁠ Leser jeg en bok av Judith Butler, gjør jeg det kun for å le. Det er identitetspolitikk gått berserk!

Butler er professor ved University of Berkley og har blant annet hatt stor innflytelse innen skeiv teori og moderne kjønnsforskning. Hun er i tillegg, i likhet med Finkelstein, aktiv motstander av israelsk politikk.

–⁠ Jeg skulle kanskje ikke navngitt henne når jeg tenker meg om. På den annen side hadde hun ikke gitt meg mulighet for jobb uansett, avslutter en smilende Finkelstein.

Carl I. Hagen om Frp i akademia: –⁠ Akademia har alltid vært venstrevridd