Arkivfoto: Erlend Dalhaug Daae
Arkivfoto: Erlend Dalhaug Daae

Student­drevet pub på Frede­rikke­plassen, så klart!

Hvordan gjøre det mer attraktivt for studentene å være på Blindern etter forelesninger og seminarer?

Spørsmålet over er et aktuelt diskusjonstema i alt fra lesesaler, studentpolitikk og kantinebord. Enkelte peker på at problemet ligger i at det ikke er et utested/pub som er åpen på ettermiddags- og kveldstid som studentene kan møtes på hverdagene. I samme åndedrag trekkes SiO-monopolet og kjellerpubene på hvert fakultet inn som deler av problemet.

Les også: Om blåskjortene vil drikke maccerns dispenserbrus mens de leser Ayn Rand, så får de gjøre det et annet sted. Blindern skal tilhøre studentene

Det er liten grunn til å tro at SiO-monopolet påvirker dette. SiO Mat sin rolle er å tilby bra og (relativt) billig mat på dagtid. Sammenliknet med en privat aktør gjør de dette, sjøl om tilbudet er langt fra bra nok. SiO Athletica tilbyr trening på kveldstid, men det er grunn til å tro at de som velger å trene etter endt studiedag hadde valgt å gjøre det uavhengig av nærheten til nærmeste vannhull.

Det er liten grunn til å tro at SiO-monopolet påvirker dette»

Hovedgrunnen til at det ikke er et pubtilbud på hverdagene på Blindern er at fakultetsforeningene er redde for at dette vil frarøve dem viktige inntekter fra kaffe- og øltørste studenter. Men ved å erkjenne en konflikt kan man også finne løsningen på den.

Les også: Studentflertallet vil oppheve SiO-monopolet

Forslag på vegne av A-lista: Alle kjellerpubene går sammen om å drive et felles spise- og utested av og for studenter på hele UiO. Samarbeidet vil være organisert som et kooperativ slik at overskuddet fra driften fordeles likt på alle fakultetsforeningene (som deltar). Ikke bare kan dette være lønnsomt og attraktivt økonomisk, men det vil også føre til mer sosial kontakt blant studentene på tvers av fakulteter og institutter. Dette vil i neste omgang gjøre det enda mer attraktivt å bli aktiv i en fakultetsforening og oppmuntre til akademisk tverrfaglighet.

Mer om SiO-monopolet: Skal studentene måtte reise fra Blindern til BI for å få billig og god mat? spør Andreas Oftedal

I stedet for en utdatert kullsviertro på at bare man slipper til kyniske markedskrefter så vil alle verdens problemer løse seg, mener A-lista at man i første omgang bør tilstrebe et tilbud som er av og for studenter. En studentdrevet pub på for eksempel Frederikkeplassen kan være et slikt tilbud.

Husker du denne? Den naive idealismen har utspilt sin rolle. Det er på tide å la markedskreftene herje på Blindern