Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø
Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø

Mini­mums­krav til jour­na­lis­tisk kvalitet

Anthon B Nielsen-leder Trond Andresen går i strupen på journalist Vebjørn Wold etter Wolds kommentar om Westerdals-søksmålene. –⁠ Det er bare trist.

Kommunikasjonsdirektør: Trond Andresen
Kommunikasjonsdirektør: Trond Andresen

Jeg vet ikke om Vebjørn Wold er i stand til å forstå eller akseptere en gang et minstemål av krav til journalistisk kvalitet, men likevel kan ikke hans artikkel den 10. april stå ukommentert.

Et absolutt minimum til journalistisk kvalitet er at det finnes en respekt for fakta. Fakta er at det finnes ingen Løvenskiold-klan, og det finnes intet Løvenskiold-selskap som heter Anthon B Nilsen. Eierne i Anthon B Nilsen AS er Reidar og Gunnar Holsts Legat, en allmennyttig stiftelse, med 50 prosent av aksjene, Peder Chr. Løvenskiold med 25 prosent av aksjene og Nicolai H. Løvenskiold med 25 prosent av aksjene. I tillegg kontrollerer Peder Chr. Løvenskiold og Nicolai H Løvenskiold 10 prosent hver av selskapet Anthon B Nilsen Utdanning AS.

Bakgrunn: Rettsbøller på drømmefabrikken

I Anthon B Nilsen AS består styret av Torstein Hokholt, tidligere leder av det internasjonale revisjonsselskapets Ernst & Youngs virksomhet i Norden, Gunnar Grette, tidligere partner i advokatfirmaet Grette, Arne Bauman, konserndirektør Boligutvikling i OBOS BBL og Stein Jacob Frisch, siviløkonom og kommunikasjonsrådgiver. Styret i Anthon B Nilsen Utdanning AS består av Lars Buer, tidligere leder for det Regjeringsoppnevnte Buer-utvalget og mangeårig rådgiver for LO-virksomheter som styreleder, i tillegg til Peder Chr. Løvenskiold og Øivind Brath Ingerød som representanter for morselskapet.

Alle med en viss innsikt i de lover og regler som gjelder for aksjeselskaper, vet at det er styrene som vedtar hvilke linjer selskapet skal følge i betydelige saker. De tvistene Westerdals Oslo ACT er involvert i, er slike betydelige saker.

Når Vebjørn Wold deretter blander sammen den måten de ovennevnte styrene i Anthon B Nilsen-virksomheter driver utdanningsselskapene på, med saker som overhodet ikke har noe med Anthon B Nilsen AS og konsernets eiere å gjøre, nemlig Nordmarka, viser det bare hvor liten respekt Wold har for journalisme som fag. Det er bare trist.

Les: Her er motsvaret til Vebjørn Wold