Arkivfoto: Adrian Nielsen
Arkivfoto: Adrian Nielsen

Vi prio­ri­terer utdanning og lærings­miljø

Aldri før har flere tatt høyere utdanning. Hvis dagens førsteklassinger gjør som foreldrene sine, vil over 60 prosent av dem gå inn i høyere utdanning. 88 prosent av jentene som går siste år på videregående skole sier de vil ta høyere utdanning. Denne overgangen fra elite- til masseutdanning representerer en stor sosial og samfunnsmessig transformasjon, og har blant annet med klasse, kjønn og etnisk bakgrunn å gjøre.

Dette er virkelig ikke tiden for å stenge grupper ute. Akademia har lange tradisjoner for å etablere fellesskap på tvers av landegrensene. Tusenvis av studenter og forskere verden over nyter godt av denne åpenheten hvert eneste år. Vi mener det norske gratisprinsippet for utdanning er viktigere enn noen gang. Vi her i det rike nord bør vise at den nordiske modellen gjør det mulig å holde grenser åpne og inkludere utsatte grupper. Vi må ta et tydelig ansvar både for students and scholars at risk.

Utdanning og læringsmiljø en hovedsatsning for vårt team. Undervisning skal være like viktig som forskning. Vårt mål er at UiO skal ha:

1. Norges beste læringsmiljø

2. Norges beste undervisningsledelse

3. Norges beste undervisning

UiO skal bane vei for ny tenkning og kunnskap, samtidig som vi skal øve motstand og forsvare idealer. Det som vil være retningsgivende for vårt arbeide med utdanning på UiO er vårt ønske om i bidra til et sterkere kunnskapsdemokrati.

Mandag 3 april kl. 12.00 lanseres Team Stølen & Mos utdanningsmanifest i Realfagsbibliotek. Manifestet er et svar på Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», der regjeringen formulerer høyere ambisjonsnivå og nye konkrete krav til universiteter og høyskoler i Norge. Dette byr på både muligheter og utfordringer.

I den neste fireårs perioden må UiO innføre flere nye ordninger, samtidig som regjeringen presiserer at det ikke vil komme ekstra midler til arbeidet som ligger foran oss. Det kommende rektoratet ved UiO må gå klokt og kunnskapsrikt til verks for å få til den ønskede fornyelsen av eget utdanningstilbud.

Vi vil starte arbeidet med utgangspunkt i en aktiv, velinformert og godt forankret utdanningsledelse. Vi skal finne egne og gode svar på de nye initiativene som har kommet fra KD, men heretter skal vi selv definere løsninger, og være først ute til å løse de problemene som oppstår. På utdanningsfeltet vil et slikt ansvar for egenutvikling være nødvendig for å gjenvinne noe av den autonomien vi ser ut til å ha tapt de siste årene. Slik skal UiO ta tilbake definisjonsmakten over egen studiekvalitet.

I arbeidet med manifestet har vi møtt studenter og studenttillitsvalgte fra alle fakultetene på UiO, samt svært mange engasjerte og dyktige undervisere, ledere, tillitsvalgte og andre fra både Norge og utland for å diskutere og be om innspill. Manifestet er i så måte en virkeliggjøring av team Stølen & Mos overordnede løfte om å få til et bedre samspill i utviklingen av UiO.