Rom for læring

«Et godt læringsmiljø må dyrkes frem og handler om fysiske, sosiale, faglige og pedagogiske forhold», skriver viserektorkandidat og professor ved Institutt for helse og samfunn (UiO), Jan Frich.

Sophus Bugges hus på Blindern ble 25. januar 2017 åpnet etter en større oppussing, og jeg fikk anledning til å oppleve bygget på nytt. Det var her jeg fikk mitt aller første møte med Blindern, som filosofistudent høsten 1989. Sophus Bugge er oppleves likt og kjent, men bygget er lysere. Det er færre oppslag på veggene i foajeen enn det var da jeg var student. En skjerm gir en oversikt over alle aktiviteter i huset – nytt og nyttig! Veien opp trappen til lesesalen i andre etasje gir den samme følelsen av å bevege seg inn i skjermet verden – et sted preget av ro og stillhet. Studenter sitter konsentrert og leser og noen lar blikket vandre ett sekund eller to. Bibliotekarene hvisker. Det meste er som før. Her arbeides det. Her søkes og ordnes kunnskap. Her etableres ny innsikt. Det er en spesiell arbeidsplass – stedet gir rom for læring.

Universitetet var i 1989 preget av store studentkull. I pausene kunne det være kø foran toalettene. I 9. etasje i Niels Treschows hus kunne undervisningsrommene være så fulle at vi måtte stå ute i korridorene for å få med oss forelesningene. Det var lite gruppeundervisning. Eneste mulighet for å få veiledning var å stille opp til bestemte trefftider, men lærerne jeg møtte var engasjerte. De var glødende interessert i faget og de fleste interesserte seg for oss. Professor Jon Wetlesen var en av de som ble viktige for meg den første tiden på Blindern.

I 1989 møtte jeg et universitet som la til rette for læring, selv om jeg ser at en del også kunne ha vært bedre. Også i dag tenker jeg at et godt læringsmiljø handler om engasjerte lærere, god undervisning og varierte undervisningsformer, og medstudenter du kan lære av og med og le sammen med. Jeg mener kontakten mellom lærer og student er avgjørende, og at du har mulighet for selv å velge hvordan du vil lære. Et godt læringsmiljø handler om gode steder å være, steder som gir rom for konsentrasjon og steder hvor du kan ta en tiltrengt pause, tilgang til mat og drikke – og andre nødvendige fasiliteter. Et godt læringsmiljø kjennetegnes av tilgjengelige læremidler, bøker, digitaliserte ressurser, god nettdekning og gode lærings- og praksisarenaer.

Det er dessuten viktig å høre til og å være del av et fag og få innsikt i fronten for ny kunnskap og erkjennelse – opplevelsen av at du, i fellesskap med andre, har mulighet for å påvirke omgivelsene for å bedre læringsmiljøet. Et godt læringsmiljø har en verdi i seg selv, men fremmer også læring. Et godt læringsmiljø må dyrkes frem og handler om fysiske, sosiale, faglige og pedagogiske forhold.

Læringsmiljøet ved UiO vil være høyt på agendaen i vårt rektorteam»

I vår stiller jeg som viserektorkandidat på lag med Hans Petter Graver og Inger Sandlie. Vi er opptatt av at UiO skal være et akademisk hjem for alle – et godt sted å være og et godt sted å lære. Læringsmiljøet ved UiO vil være høyt på agendaen i vårt rektorteam.