Akademisk dugnad bidrar til inte­gre­ring

Akademisk praksisplass bidrar til at velferdsstaten fungerer samtidig som den tar i bruk kompetansen flyktningene sitter på

2015 var et spesielt år for Norge, aldri før har landet mottatt så mange flyktninger. Vi kan mene det er for mange, for få eller akkurat passe mange som får bli i Norge. Uansett hva vi mener må vi gjøre det beste ut av situasjonen.

UiO gjør nettopp dette gjennom akademisk dugnad, blant annet ved å tilby praksisplasser til flyktninger med akademisk bakgrunn. Dette er ikke en ny ordning, det er en forbedring av det som har vært tidligere. I samarbeid med Oslo kommune tilpasser UiO praksisplasser slik at flyktninger får mulighet til å fortsette i samme type fagmiljø som de har utdannelse fra. Dette er en del av introduksjonsprogrammet som skal gi flyktninger med oppholdstillatelse gode muligheter til videre studier og arbeid.

Norge er en velferdsstat bygget på at innbyggere skal arbeide. Akademisk praksisplass bidrar på den måten til at velferdsstaten fungerer samtidig som kompetansen flyktningene sitter på blir brukt.

Men integrering handler ikke bare om rammevilkår for studier og arbeid. Det handler også om inkludering i det kulturelle og det sosiale. Det handler ikke bare om å bruke ressursene som har kommet til Norge, men også om å vise gjestfrihet for mennesker i en ny og usikker situasjon, og det handler om å la folk bli kjent med oss og med kulturen. Derfor har Studentparlamentet, UiO og Vålerenga fotballklubb invitert flyktninger med på fotballkamp. 25. mai drar vi for å se Vålerenga kvalifisere seg til kvartfinalen i NM-cupen. Vi håper dette er starten på noe større, der studenter tar med flyktninger på idrettsarrangementer, museer, konserter, eller andre kulturtilbud. For å få til full integrering må vi koble arbeidserfaring, språk og kunnskap om samfunnet. UiOs akademiske dugnad lager denne koblingen.