Innfø­ringen av digital eksamen har ikke stoppet opp

Vi ønsker ikke å se bort ifra prinsippet om bedre kvalitet, til fordel for en «quick-fix». Dette gjelder også for innføring av digitale eksamener.

Det Universitas ikke tar opp i saken om at UiO dropper digitale mål 10. februar, er helheten i innføringen av digital eksamen. Når vi roper høyt om kvalitet i høyere utdanning, vil det vært paradoksalt hvis vi skulle gå bort fra våre prinsipper om bedre kvalitet, til fordel for en «quick-fix». Dette prinsippet gjelder også i høy grad digital eksamen, da dette er en av de største omstruktureringene UiO har stått overfor på lang tid. Det er ikke bare selve gjennomføringen som digitaliseres, det er hele eksamensgjennomføringen for både studenter, faglærere, sensorer og administrativt ansatte.

Overskrften,«Full bråstopp i digital eksamen», reflekterer verken det jeg og prorektor Ragnhild Hennum prøver å formidle. Universitas har bestemt seg for hva saken skal formidle på forhånd. Som nevnt i artikkelen, var innføringen av digital eksamen på hele UiO, en mye mer utfordrende prosess enn først antatt. Når man da går bort i fra de konkrete målene for prosentandel innen et gitt tidspunkt, er ikke det et signal på at man ikke har god fremgang i digital eksamen. Det er heller et signal om at man trenger mer tid enn først antatt til å innføre den kvaliteten på digital eksamen man faktisk ønsker. Digital eksamen-prosjektet til UiO har ikke stoppet opp.

At UiO velger å teste ut en løsning godt før man innfører den på absolutt alle eksamener, stiller vi i Studentparlamentet oss bak. I høst vedtok vi retningslinjer for digital eksamen, der vi har fokus på at den løsningen som faktisk innføres, er den løsningen som fungerer best for våre medstudenter. Vi har et mål om at digital eksamen skal veien til mer variert vurdering, ikke kun en digitalisering av penn og papir. Vi mener at en hurtig innføring av en halvveisløsning ikke vil gagne oss som studenter. Universitas er for opptatt av å lage skandalesaker om UiO enn å legge et fokus på hvilke nyvinninger vi faktisk kan oppnå.